Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Realizacja materiału filmowego podczas wydarzenia „Uczeń na Wyżynie IT”

Reklama
Nabór od 16.09.2019 do 10.10.2019 15:30
Wydział Strategii i Przedsiębiorczości
Łączny budżet 4,5 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Gmina Lublin, Wydział Strategii i Przedsiębiorczości ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Realizacja materiału filmowego podczas wydarzenia „Uczeń na Wyżynie IT”.

I. Tytuł zadania publicznego:

Realizacja materiału filmowego podczas wydarzenia „Uczeń na Wyżynie IT" mającego na celu poszerzenie wiedzy uczniów na temat potencjału branży IT w Lublinie i zachęcenie uczniów do podjęcia studiów na kierunkach informatycznych.

II. Warunkiem realizacji zadania jest zapewnienie:

1) sprzętu służącego do sporządzenia materiału filmowego w technologii HD (4 filmów i jednego klipu);

2) scenariusza filmów i klipu;

3) pisemnej zgody osób występujących w materiale filmowym na rozpowszechnianie ich wizerunku

4) opracowanie materiału w technologii HD: 4 filmy po min. 30 minut + 1 klip minimum 2 min.

5) przeniesienie autorskich praw majątkowych oraz wyrażenie zgody na wykonywanie autorskich praw zależnych do materiału filmowego na następujących polach eksploatacji:

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania opracowania, jego części albo fragmentów, kopiowania, utrwalenia i zwielokrotnienia wszelkimi znanymi technikami, w tym cyfrowymi, elektronicznymi, wszelkimi technikami video, a także w zakresie:

- zwielokrotniania, utrwalania, wykorzystania w wydawnictwach promocyjnych;

- zwielokrotniania, utrwalania, wykorzystania w telewizji;

- zwielokrotniania i wykorzystania w reklamie;

- wprowadzania do pamięci komputera, zapisywania w pamięci trwałej komputera, eksploatowania na dowolnej ilości stacji roboczych (uploading, downloading);

- zwielokrotniania w postaci zapisu w formie elektronicznej w pamięci komputera oraz
w sieciach wewnętrznych, jak i zewnętrznych;

- zwielokrotniania, utrwalania, wykorzystania w Internecie, w tym upubliczniania w sieci internetowej w sposób umożliwiający dowolne wykorzystywanie i nieograniczone zwielokrotnianie dzieła przez każdego z użytkowników sieci publicznej;

- digitalizacja;

b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których opracowania, jego części albo fragmenty utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem, dzierżawa, leasing lub inne formy odpłatnego lub nieodpłatnego korzystania z opracowania graficznego, wprowadzenie do pamięci komputera i wyświetlanie na stacjonarnych lub przenośnych urządzeniach elektronicznych (a w szczególności na komputerach PC, notebookach, padach, innych urządzeniach przenośnych, ekranach telefonów komórkowych, tablicach reklamowych, ekranach kinowych, wielkoformatowych ekranach), wprowadzenie do sieci informatycznej;

c) w zakresie rozpowszechniania opracowań, ich części lub fragmentów w sposób inny niż określony w pkt. a i b powyżej: publiczne wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie
i reemitowanie, za pomocą wizji przewodowej lub bezprzewodowej przez stację naziemną lub za pośrednictwem satelity, a także publiczne udostępnianie opracowania graficznego w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, przy czym rozpowszechnienie Klipu, jego części albo fragmentów może być dokonywane w formie publicznych prezentacji, niezależnie od sposobu ich realizacji
i formy, w jakiej zostanie ona zrealizowana;

d) innych polach eksploatacji – w szczególności wskazanych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych

 

Źródło: Gmina Lublin

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama