Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Nabór wniosków do programu „Scena dla tańca”

Reklama
Nabór od 10.09.2019 do 15.10.2019 15:59
Instytut Muzyki i Tańca
Karolina Dziełak-Żakowska Departament Tańca koordynator programów karolina.zakowska@imit.org.pl 228292005
Łączny budżet 250 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 40 tys. PLN
Instytut Muzyki i Tańca ogłasza nabór wniosków do programu „Scena dla tańca” nr 1(10)/T/2020. W programie dofinansowywane są projekty pozwalające na regularną obecność spektakli tanecznych na scenach teatralnych i w innych instytucjach prezentujących projekty z dziedziny sztuk performatywnych (np. centra sztuki, galerie) w całej Polsce.

Program „Scena dla tańca” jest programem własnym Instytutu Muzyki i Tańca, w ramach którego dofinansowywane są projekty pozwalające na regularną obecność spektakli tanecznych na scenach teatralnych i w innych instytucjach prezentujących projekty z dziedziny sztuk performatywnych (np. centra sztuki, galerie) w całej Polsce. Program umożliwia także regularne gościnne prezentacje spektakli tańca na scenach tanecznych w całym kraju. Sceny repertuarowe oraz inne placówki instytucjonalne zajmujące się na co dzień prezentacją projektów z dziedziny sztuk performatywnych i dysponujące odpowiednim zapleczem infrastrukturalnym mogą w ramach Programu nawiązywać współpracę z zawodowymi niezależnymi artystami i zespołami tańca lub z zawodowymi tanecznymi zespołami instytucjonalnymi.

Program nie finansuje prezentacji spektakli w ramach festiwali oraz produkcji nowych spektakli tanecznych.

Program nie finansuje także projektów inwestycyjnych.

Cel zadania: 

Główne cele PROGRAMU są następujące: 

1. Umożliwienie szerokiej publiczności regularnego dostępu do programu prezentacji wydarzeń artystycznych z dziedziny tańca, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów, gdzie nie ma stałej sceny dla tańca mimo dużej liczby istniejących zespołów lub nie jest prowadzona żadna działalność artystyczna w dziedzinie tańca. 

2. Budowanie publiczności spektakli tańca. 

3. Budowanie repertuaru zespołów i artystów tańca dzięki możliwości długofalowego planowania prezentacji spektakli. 4. Działanie na rzecz podnoszenia poziomu profesjonalnego artystów tańca poprzez wspieranie regularnych prezentacji spektakli, które stanowią warunek sine qua non dojrzewania dzieł i dopracowywania warsztatu zarówno choreografa, jak i tancerza. 

5. Umożliwienie długofalowej współpracy zespołów i artystów tańca z teatrami repertuarowymi i innymi ośrodkami prezentującymi projekty z dziedziny sztuk performatywnych.

Rezultaty zadania: 

Oczekiwane rezultaty PROGRAMU są następujące:

1. Budowanie publiczności tańca. 

2. Budowanie stałego repertuaru zespołów i artystów tańca poprzez wspieranie regularnych pokazów spektakli tanecznych. 

3. Podniesienie poziomu profesjonalnego artystów tańca dzięki regularnej prezentacji spektakli. 

4. Wzmocnienie współpracy pomiędzy niezależnymi zespołami i artystami tańca oraz tanecznymi zespołami instytucjonalnymi a teatrami repertuarowymi oraz innymi instytucjami kulturalnymi, a także wzmocnienie współpracy pomiędzy zespołami tańca.

Źródło: Witkac.pl
Reklama