Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Realizacja zadania z zakresu ratownictwa i ochrony ludności w ramach Budżetu Obywatelskiego

Reklama
Nabór od 12.09.2019 do 30.09.2019 16:00
Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
Łączny budżet 42,075 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Zarząd Województwa Łódzkiego ogłosił drugi otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ratownictwa i ochrony ludności w ramach Budżetu Obywatelskiego Samorządu Województwa Łódzkiego na rok 2019 dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego.

Tytuł zadania: „Ochotnicza Szkoła Pierwszej Pomocy – OSPP”

Celem zadania jest kształtowanie właściwych zachowań w sytuacjach zagrażających zdrowiu i życiu poprzez praktyczną naukę udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Oferty należy składać w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego, 90-051 Łódź, Al. Piłsudskiego 8, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 września 2019 roku do godz. 16:00.

Reklama