Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Organizacja śniadań biznesowych o charakterze networkingowym

Reklama
Nabór od 11.09.2019 do 04.10.2019 15:30
Wydział Strategii i Przedsiębiorczości
Łączny budżet 20,5 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 20,5 tys. PLN
Gmina Lublin, Wydział Strategii i Przedsiębiorczości ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Organizacja śniadań biznesowych o charakterze networkingowym.

I. Tytuł zadania publicznego:

Organizacja śniadań biznesowych o charakterze networkingowym dla przedsiębiorców oraz przedstawicieli uczelni i organizacji z Miasta Lublin działających w obszarach: medycyny, zdrowia i biotechnologii, IT, BPO/SSC, logistyki.

II. Warunkiem realizacji zadania jest:

1. Organizacja 5 śniadań biznesowych o charakterze networkingowym, w tym:

a) 2 spotkań dla min. 30 osób każde dla przedsiębiorców oraz przedstawicieli uczelni
i organizacji z Miasta Lublin działających w obszarze medycyny, zdrowia
i biotechnologii;

b) 1 spotkania dla min. 30 osób dla przedsiębiorców oraz przedstawicieli uczelni
i organizacji z Miasta Lublin reprezentujących branżę BPO/SSC;

c) 1 spotkania dla min. 70 osób dla przedsiębiorców oraz przedstawicieli uczelni
i organizacji z Miasta Lublin reprezentujących branżę IT;

d) 1 spotkania dla min. 40 osób dla przedsiębiorców oraz przedstawicieli uczelni
i organizacji z Miasta Lublin reprezentujących branżę logistyczną.

2. Zapewnienie:

a) 1 prezentacji podnoszącej kompetencje przedsiębiorców w danej branży,
o określonym zakresie tematycznym do akceptacji przez zamawiającego;

b) 1 prelegenta do prezentacji, do akceptacji przez zamawiającego;

c) obiektu w granicach administracyjnych Miasta Lublin o standardzie minimum 3-gwiazdkowym z zapewnionym bezpłatnym parkingiem dla uczestników spotkania oraz z pomieszczeniem przystosowanym technicznie do prowadzenia prezentacji multimedialnych przez uczestników spotkania;

d) usługi gastronomicznej ( w tym dania ciepłe ).

3. Uzgodnienie z Zamawiającym listy zaproszonych gości.

Źródło: Gmina Lublin

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama