Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

RITA jesień 2019 - otwarty konkurs grantowy

Reklama
Nabór od 09.09.2019 do 15.10.2019 16:00
Fundacja Edukacja dla Demokracji
Ewa Sobiesak rita@fed.org.pl +48 601 458 411 w dni robocze w godz. 9:00-16:00
Łączny budżet 670 tys. PLN
Do 85% dofinansowania
Dotacje od 10 tys. do 60 tys. PLN
Bezrobotni, Chorzy, Konsumenci, Mężczyźni, Młodzież, Mniejszości narodowe, Organizacje pozarządowe, Rodzina, Seniorzy, Bezdomni, Cudzoziemcy, Dorośli, Dzieci, Kobiety, Mniejszości seksualne, Niepełnosprawni, Wolontariusze
Projekty partnerskie w programie RITA – przemiany w regionie to dotacje na projekty zakładające współpracę między organizacją z Polski i zagranicznym partnerem. Program obejmuje następujące kraje: Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzja, Kazachstan, Kirgistan, Mołdawia, Rosja, Tadżykistan, Ukraina i Uzbekistan. Wysokość dofinansowania jednego projektu wynosi maksymalnie 60.000 zł.  Minimalny wkład własny: 15% całej wartości projektu (w postaci wkładu finansowego, rzeczowego lub osobowego).

Dofinansowanie ze środków programu RITA mogą uzyskać zarejestrowane w Polsce stowarzyszenia, fundacje oraz organizacje powołane na podstawie umów państwo – kościół na realizację partnerskich projektów razem z podmiotami i osobami z następujących krajów: Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzja, Kazachstan, Kirgistan, Mołdawia, Rosja, Tadżykistan, Ukraina, Uzbekistan.

Projekty powinny przyczyniać się do długotrwałych zmian demokratycznych, społecznych i gospodarczych w krajach objętych programem, uwzględniać dzielenie się polskim doświadczeniem i dotyczyć następujących sfer:

  • problemy społeczne, socjalne;
  • edukacja i wychowanie;
  • rozwój przedsiębiorczości;
  • dziedzictwo kulturowe;
  • rozwój i wsparcie trzeciego sektora;
  • rozwój i wsparcie samorządu lokalnego;
  • rozwój niezależnych i nowoczesnych mediów.

Projekty składane w konkursie, powinny być opracowane i realizowane wspólnie przez partnerów z Polski oraz co najmniej jednego z krajów objętych programem a udział partnera potwierdzany jest przez załączenie listu partnerskiego. Formalnym wnioskodawcą i stroną otrzymującą dotację jest polska organizacja pozarządowa (fundacja, stowarzyszenie lub organizacja powstała na podstawie przepisów o stosunku Państwa i kościołów).

Wysokość dofinansowania jednego projektu wynosi maksymalnie 60.000 zł.

Minimalny wkład własny: 15% całej wartości projektu (w postaci wkładu finansowego, rzeczowego lub osobowego).

Szczegóły dotyczące udziału w otwartym konkursie zawarte są w Regulaminie konkursu (oraz wytycznych dot. kosztów kwalifikowanych).

SPOTKANIA INFORMACYJNE:

  • w Białymstoku, 19 września 2019 r. w godz. 14:00-16:00, w Centrum Aktywności Społecznej, ul. Św. Rocha 3, sala nr 206, www.cas.bialystok.pl
  • w Warszawie, 25 września 2019 r. w godz. 12:00-14:00, w biurze FED ul. Nowolipie 9/11.

Program RITA - przemiany w regionie to wspólne przedsięwzięcie Fundacji Edukacja dla Demokracji (operatora programu) i Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności (fundatora i inicjatora programu).

Źródło: http://programrita.org/nabory/2019/
Reklama