Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Nowe Łąki: wsparcie realizacji projektu „Modelowa rewitalizacja miast – 4 kąty na trójkącie”

Reklama
Nabór od 06.09.2019 do 30.09.2019 12:00
Wydział Partycypacji Społecznej
Łączny budżet 60 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 60 tys. PLN
Urząd Miejski Wrocławia, Wydział Partycypacji Społecznej ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Nowe Łąki: wsparcie realizacji projektu „Modelowa rewitalizacja miast – 4 kąty na trójkącie”.

Zadanie polegać ma na realizacji działań na rzecz mieszkańców osiedla Przedmieścia Oławskiego objętych projektem „Modelowa Rewitalizacja Miast – 4 kąty na trójkącie”,

w tym na m.in.:

  • prowadzeniu działań edukacyjnych mających na celu poprawę wizerunku przestrzeni miejskiej: doradztwo specjalistyczne w zakresie zieleni sąsiedzkiej (ukwiecanie balkonów, tworzenie przedogródków i stref wyjściowych),
  • organizowaniu warsztatów dla mieszkańców osiedla
  • organizowaniu warsztatów dla NGO
  • organizowaniu szkoleń oraz spotkań integrujących społeczną lokalność, wspieraniu inicjatyw mieszkańców i grup lokalnych,
  • doradztwa specjalistycznego w zakresie m.in.:

-prowadzenia remontów,

      -uciepłownienia kamienic,

          -uwarunkowań prawnych i logistycznych zmian w przestrzeniach wspólnych,

  • organizacji gry miejskiej oraz spacerów z mieszkańcami,
Źródło: Urząd Miejski Wrocławia

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama