Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

IV runda uzupełniajaca konkursu grantowego - e-Xtra Kompetentni

Reklama
Nabór od 05.09.2019 do 13.09.2019 16:00
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej
Maria Piękoś-Konopnicka, maria.konopnicka@mistia.org.pl, tel. 12 633 51 54
Łączny budżet nieznany
Do 100% dofinansowania
Dotacje od 15 tys. do 122,077 tys. PLN
Bezrobotni, Seniorzy, Dorośli, Kobiety, Niepełnosprawni
Ogłaszamy IV nabór uzupełniający konkursu grantowego w ramach projektu e-Xtra Kompetentni - Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa małopolskiego i świętokrzyskiego, nr POPC.03.01.00-00-0068/17, Działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

W ramach konkursu Gminy mogą ubiegać się o grant na realizację mikroprojektu od 15 000,00 zł do 122 080,00 zł (bez wkładu własnego), na podstawie przedłożonego do FRDL MISTiA wniosku aplikacyjnego. Mikroprojekt ma dotyczyć przeszkolenia zadeklarowanej przez gminę liczby dorosłych mieszkańców w zakresie kompetencji cyfrowych. W ramach grantu gmina może wydatkować środki na:

  • Promocję – do 20% (np. ulotki, plakaty)
  • Sprzęt – do 40% (np. laptopy, rzutnik, urządzenie wielofunkcyjne – po projekcie przekazane do gminnych szkół)
  • Organizację szkoleń do 20% (np. catering, sale, materiały)
  • Wynagrodzenie kadry instruktorskiej – do 40% (gminni trenerzy prowadzący szkolenia cyfrowe dla mieszkańców)
  • Zarządzanie projektem – do 20% (np. koordynator, obsługa księgowa, komputer dla koordynatora)

Szczegółowe informacje oraz wzory dokumentów, w tym Regulamin konkursu, wzór wniosku aplikacyjnego, FAQ, dostępne są na stronie projektu: http://e-xtra.com.pl/

Termin składania wniosków upływa 13.09.2019 r. o godzinie 16:00.

Koordynator projektu: Maria Piękoś-Konopnicka, tel. 12/634 51 54 , e-mail: maria.konopnicka@mistia.org.pl

Projekt jest współfinansowany z EFRR

Źródło: FRDL MISTiA
Reklama