Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży

Reklama
Nabór od 03.09.2019 do 25.09.2019 12:00
Wydział Partycypacji Społecznej
Łączny budżet 40 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 40 tys. PLN
Młodzież, Dzieci
Urząd Miejski Wrocławia, Wydział Partycypacji Społecznej ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży poprzez wspieranie kreatywności i innowacyjności wykorzystując alternatywne formy edukacji oraz wsparcie wolontariatu na rzecz organizacji pozarządowych.

Zadanie polegać ma na:

1. Zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów na temat nowoczesnych metod edukacji we wrocławskich szkołach ponadpodstawowych.

Przeprowadzenie min 15 warsztatów w min 15 rożnych wrocławskich szkołach ponadpodstawowych. 

Warsztaty muszą odbywać się min 2 razy w tygodniu w wymiarze min 2 godzin zegarowych.

Liczba adresatów poszczególnych warsztatów min. 20 osób.

 

2. Promowanie idei wolontariatu poprzez umożliwienie udziału w spotkaniach dla członków organizacji pozarządowych.

3.Przygotowanie i uzupełnieni niezbędnego sprzętu do przeprowadzenia warsztatów

Źródło: Urząd Miejski Wrocławia

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama