Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Konkurs ofert na realizację zadań z zakresu rozwoju społecznego na rok 2019 - WRS dogrywka...

Reklama
Konkurs ofert na realizację zadań z zakresu rozwoju społecznego na rok 2019 - WRS dogrywka II
Nabór od 03.09.2019 do 23.09.2019 16:00
WRS - Wydział Rozwoju Społecznego
Łączny budżet 220 tys. PLN
Do 99% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Urząd Miejski w Gdańsku, WRS - Wydział Rozwoju Społecznego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Konkurs ofert na realizację zadań z zakresu rozwoju społecznego na rok 2019 - WRS dogrywka II.

Na podstawie Zarządzenia nr 1404/19 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 2 września 2019 roku ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2019 r. określonych w "Programie współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2019" zleconych przez Miasto Gdańsk podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i niedziałającycm w celu osiągnięcia zysku w zakresie regrantingu. 

 

Celem otwartego konkursu ofert jest wyłonienie podmiotu/ów zwanego/ych dalej operatorem, który przeprowadzi konkurs/y na mikrodotacje, od momentu ogłoszenia konkursu do momentu rozliczenia przyznanych w jego ramach dotacji na podstawie art. 16a ustawy z dnia 24 kwietnia 2004 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688)

Szczegółowy podział zadań publicznych, przedstawiony zgodnie z numeracją zawartą w „Programie Współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2019” oraz wysokość środków finansowych przeznaczonych na ich realizację przedstawia się następująco:

11) Edukacji, oświaty i wychowania:

c) szkolenie i certyfikacja nauczycieli/ek z zakresu przedsiębiorczości oraz organizacja konferencji edukacyjnej – 140 000 zł

 

21) Wspierania rozwoju społeczności lokalnej:

d) Wspieranie innowacji społecznych - Gdański Fundusz Innowacji - 80 000 zł

 

Szczegółowe warunki otwartego konkursu ofert na realizację zadań w załączeniu. 

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama