Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Realizacja zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej - II konkurs

Reklama
Nabór od 27.08.2019 do 25.09.2019 15:30
Małopolski Urząd Wojewódzki
Łączny budżet 152 tys. PLN
Do 80% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Seniorzy, Niepełnosprawni
Wojewoda Małopolski ogłosił Ii otwarty konkurs ofert w 2019 roku na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu - patrz poniżej "Pokaż stronę programu".

Reklama