Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Realizacja programu profilaktyki zintegrowanej „Archipelag skarbów”

Reklama
Nabór od 26.08.2019 do 17.09.2019 12:00
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Łączny budżet 190 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Młodzież
Urząd Miejski Wrocławia, Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Realizacja programu profilaktyki zintegrowanej „Archipelag Skarbów”.
  1. Wybranie nie mniej niż 20 wrocławskich szkół do realizacji programu profilaktyki zintegrowanej „Archipelag skarbów”, rekomendowanego przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Ośrodek Rozwoju Edukacji, Instytut Psychiatrii i Neurologii zgodnie z założeniami „Systemu rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego”.
  2. Wykonanie w nie mniej niż 15 szkołach diagnozy problemów młodzieży.
  3.  Opracowanie harmonogramu realizacji programu.
  4. Zrealizowanie programu profilaktyki zintegrowanej wg ujednoliconego scenariusza zajęć i objęcie działaniami edukacyjnymi nie mniej niż 1 900 uczniów oraz 900 nauczycieli i rodziców.
  5. Zapewnienie odpowiednich warunków do realizacji programu we współpracy z wybranymi szkołami (np. lokalowe, przygotowane sal, sprzętu itp.).
  6. Zapewnienie do realizacji programu osób posiadających odpowiednie kwalifikacje.
  7. Monitorowanie realizacji programu w poszczególnych szkołach oraz przeprowadzenie ewaluacji.
  8. Zakup oraz przygotowanie materiałów i środków niezbędnych do realizacji programu.
  9. Przygotowanie raportu z realizacji programu.
Źródło: Urząd Miejski Wrocławia

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama