Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Otwarty konkurs ofert nr 80/2019 na wspieranie realizacji zadań miasta Poznania w obszarze promocja i...

Reklama
Otwarty konkurs ofert nr 80/2019 na wspieranie realizacji zadań miasta Poznania w obszarze promocja i organizacja wolontariatu w roku 2019 - zadanie 2
Nabór od 23.07.2019 do 13.08.2019 23:59
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Łączny budżet 50 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 25 tys. PLN
Miasto Poznań, Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert nr 80/2019 na wspieranie realizacji zadań miasta Poznania w obszarze promocja i organizacja wolontariatu w roku 2019 - zadanie 2.

Zadanie nr 1: Realizacja i wzmacnianie wolontariatu poznańskiego      
1) Oferent w ramach oferty może zawrzeć m.in. następujące działania:      

Podczas realizacji zadania Oferent powinien zwrócić szczególną uwagę na działania mające na celu zwiększenie zaangażowania, mieszkańców oraz osób przebywających czasowo w Poznaniu, w różne formy działań wolontariackich na rzecz Poznania. Oferta może zakładać prowadzenie oraz wsparcie merytoryczne i organizacyjne dla nowopowstałych oraz już funkcjonujących form wolontariatu na rzecz Poznania. W ofercie można zawrzeć również informacje dotyczące sposobu promocji platformy wymiany wolontariatu pomocni-poznan.pl. Oferent może w ramach oferty uwzględnić sieciowanie i łączenie wolontariuszy z organizacjami pozarządowymi i instytucjami. W ramach realizacji oferty Oferent powinien założyć również przeprowadzenie otwartych szkoleń, warsztatów, spotkań oraz doradztwa dla osób zainteresowanych działaniami wolontariackimi

 

Kwota przeznaczona na zadanie numer 1 - 50.000,00 zł.

 Zadanie nr 2: Edukacja dzieci, młodzieży oraz nauczycieli w zakresie wolontariatu   

1) Oferent  w ramach oferty może zawrzeć m.in. następujące działania:

Podczas realizacji zadania Oferent może być otwarty na potrzeby szkół oraz grup nieformalnych, tak by organizowany wolontariat był narzędziem realizacji celu, jakim jest wzmocnienie wolontariatu szkolnego i młodzieżowego na terenie Poznania. W projekcie Oferent powinien zawrzeć działania skierowane do nauczycieli i opiekunów, którzy chcieliby podjąć działania mające na celu zapoznanie młodzieży z ideą wolontariatu oraz jej propagowania. W ramach realizacji oferty Oferent(-ci) powinien przygotować i przeprowadzić otwarte szkolenia, debaty, spotkania oraz warsztaty organizowane w szkołach, które dotyczyć będą idei wolontariatu oraz jej propagowania.      

Zagadnienia, które m.in. mogą zostać uwzględnione:
•   Organizacja i przeprowadzenie działań i projektów wolontariackich w szkołach.
•   Jak zorganizować w szkole wolontariat – jakie potrzeby i zadania stoją przed młodymi wolontariuszami?
•   Wolontariat w szkole, a Prawo oświatowe.
•   Współpraca grup wolontariackich z dyrekcją szkoły, zespołem nauczycieli, radą rodziców oraz resztą społeczności szkolnej.
•   Jak organizować wolontariat w środowisku lokalnym? 
Kwota przeznaczona na zadanie numer 2 - 50.000,00 zł.
 

Maksymalna kwota dofinansowania jednego projektu wynosi 25.000,00 brutto.

Wymagany jest minimalny wkład po stronie Oferenta w realizację projektu wysokości: 5% całkowitej kwoty dotacji, przy czym wkład finansowy musi wynosić minimum  3% całkowitej kwoty dotacji, a wkład osobowy 2% całkowitej kwoty dotacji.
Planowane działania mogą być realizowane w Pracowni Ekonomii Społecznej „Ładne rzeczy”, przy ulicy św. Marcin 57 po wcześniejszym skonsultowaniu terminów i planów działań z koordynatorami Pracowni. 

Źródło: Miasto Poznań

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama