Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Otwarty konkurs ofert pn. „Wydobyć z mroku” dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów określonych w art...

Reklama
Otwarty konkurs ofert pn. „Wydobyć z mroku” dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów określonych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Z 2019 r. poz. 37, poz. 688) na powierzenie wykonania w latach 2019-2020 zadania publicznego dotyczącego zaktywizowania społeczności z obszaru rewitalizowanego oraz poprawy bezpieczeństwa poprzez montaż oświetlenia w zgłoszonych przez mieszkańców miejscach
Nabór od 23.08.2019 do 13.09.2019 15:00
Wydział Zarządzania Funduszami
Łączny budżet 60 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Urząd Miejski w Słupsku, Wydział Zarządzania Funduszami ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert pn. „Wydobyć z mroku” dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów określonych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Z 2019 r. poz. 37, poz. 688) na powierzenie wykonania w latach 2019-2020 zadania publicznego dotyczącego zaktywizowania społeczności z obszaru rewitalizowanego oraz poprawy bezpieczeństwa poprzez montaż oświetlenia w zgłoszonych przez mieszkańców miejscach..

Zadanie ogłoszone w związku z realizacją przez Miasto Słupsk projektu pn. „Łamiemy bariery, łączymy pokolenia - rewitalizacja Obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska” finansowanego ze środków EFRR w ramach RPO dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Zadanie „Wydobyć z mroku” dotyczy zaktywizowania społeczności z obszaru rewitalizowanego oraz poprawy bezpieczeństwa poprzez montaż oświetlenia w zgłoszonych przez mieszkańców miejscach.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama