Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

"Zapewnianie opieki zwierzętom bezdomnym i zapobieganie bezdomności zwierząt poprzez prowadzenie schroniska dla zwierząt w Słupsku...

Reklama
"Zapewnianie opieki zwierzętom bezdomnym i zapobieganie bezdomności zwierząt poprzez prowadzenie schroniska dla zwierząt w Słupsku w okresie od 1 listopada 2019 r. do 31 sierpnia 2021 r."
Nabór od 22.08.2019 do 12.09.2019 13:59
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Łączny budżet 1,35 mln PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Urząd Miejski w Słupsku, Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: "Zapewnianie opieki zwierzętom bezdomnym i zapobieganie bezdomności zwierząt poprzez prowadzenie schroniska dla zwierząt w Słupsku w okresie od 1 listopada 2019 r. do 31 sierpnia 2021 r.".
  1. Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi w formie jego wsparcia wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie realizacji zadania.

  2. Konkurs adresowany jest do organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 poz. 650, poz. 723, poz. 1365, z 2019 r. poz. 37 ), których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt.

  3. Zadanie zapobiegania bezdomności zwierząt i zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom pochodzącym z terenu Gmin – sygnatariuszy Porozumienia z dnia 1 lutego 2018 roku w sprawie powierzenia Miastu Słupsk wykonywania zadań publicznych w zakresie zapobiegania bezdomności zwierząt poprzez prowadzenie nowo powstałego Schroniska dla Zwierząt przy ul. Sportowej (numer ewidencyjny działki 7/8, w obrębie 2 Miasta Słupska) w okresie od 1 listopada 2019 roku do 31 października 2021 roku obejmować będzie:

    a) całodobowy nadzór i utrzymanie Schroniska dla Zwierząt zlokalizowanego w Słupsku przy ul. Sportowej (numer ewidencyjny działki 7/8, w obrębie 2 Miasta Słupska),

    b) całodobową pomoc zwierzętom rannym w wyniku zdarzeń drogowych,

    c) realizację programu sterylizacji bezdomnych zwierząt z terenu Gmin objętych Porozumieniem.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama