Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Otwarty konkurs ofert pn. „Przełamując bariery” dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów określonych w art. 3...

Reklama
Otwarty konkurs ofert pn. „Przełamując bariery” dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów określonych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Z 2019 r. poz. 37, poz. 688) na powierzenie wykonania w latach 2019-2020 zadania publicznego dotyczącego zaktywizowania społeczności z obszaru rewitalizowanego oraz poprawy dostępności przestrzeni publicznej dla osób starszych i niepełnosprawnych
Nabór od 23.08.2019 do 13.09.2019 15:00
Wydział Zarządzania Funduszami
Łączny budżet 90 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Seniorzy, Niepełnosprawni
Urząd Miejski w Słupsku, Wydział Zarządzania Funduszami ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert pn. „Przełamując bariery” dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów określonych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Z 2019 r. poz. 37, poz. 688) na powierzenie wykonania w latach 2019-2020 zadania publicznego dotyczącego zaktywizowania społeczności z obszaru rewitalizowanego oraz poprawy dostępności przestrzeni publicznej dla osób starszych i niepełnosprawnych.

Zadanie ogłoszone w związku z realizacją przez Miasto Słupsk projektu pn. „Łamiemy bariery, łączymy pokolenia - rewitalizacja Obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska” finansowanego ze środków EFRR w ramach RPO dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Zadanie „Przełamując bariery” dotyczy zaktywizowania społeczności z obszaru rewitalizowanego oraz poprawy dostępności przestrzeni publicznej dla osób starszych i niepełnosprawnych.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama