Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Działania w zakresie ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego we Wrocławiu

Reklama
Nabór od 22.08.2019 do 16.09.2019 12:00
Miejski Konserwator Zabytków
Łączny budżet 750 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 750 tys. PLN
Urząd Miejski Wrocławia, Miejski Konserwator Zabytków ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: DZIAŁANIA W ZAKRESIE OCHRONY DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO WE WROCŁAWIU.

Zadanie polegać ma na:

  1. działaniach mających na celu zachowanie oraz przywrócenie do stanu świetności substancji zabytkowej Wrocławia poprzez działania konserwatorskie, remontowe i renowacyjne obiektów wpisanych jednostkowo do rejestru zabytków, na podstawie przygotowanej wcześniej i nie wchodzącej w zakres zadania kompletnej dokumentacji, badań, ekspertyz, wyceny oraz pozwoleń i decyzji;
  2. wykonaniu dokumentacji konserwatorskiej, powykonawczej zgodnej z ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz wykonaniu fotograficznej dokumentacji porównawczej  na nośniku elektronicznym.
Źródło: Urząd Miejski Wrocławia

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama