Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Realizacja zadań w zakresie pomocy społecznej

Reklama
Nabór od 21.08.2019 do 10.09.2019 15:30
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
Łączny budżet 60 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Rodzina
Zarząd Województwa Opolskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na wykonanie przez organizacje i inne uprawnione podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w roku 2019 zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa Opolskiego w zakresie pomocy społecznej.

Konkurs dotyczy realizacji zadania nr 2 pn.: "Zwiększenie widoczności oraz wsparcie rozwoju podmiotów ekonomii społecznej", wydatek nr 7: Gala "Opolszczyzna Aktywna Społecznie" - koszty organizacyjne", projektu pn.: Wsparcie dla opolskiego modelu promocji, upowszechniania oraz rozwoju sektora ekonomii społecznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020 Oś priorytetowa VIII - Integracja Społeczna współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Reklama