Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Reklama
Nabór od 20.08.2019 do 27.08.2019 18:21
Miasto Poznań
Łączny budżet 50 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Seniorzy
Otwarty konkurs ofert 84/2019 na wybór operatora konkursu na mikrodotacje w ramach regrantingu na powierzenie realizacji zadania miasta Poznania w obszarze działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w roku 2019. Nazwa zadania: Mikrogranty dla seniorów, w tym działania aktywizujące i integrujące środowisko senioralne oraz inicjatywy międzypokoleniowe. Kwota przeznaczona na zadanie: 50 000 zł (pięćdziesiąt tysięcy zł).

Celem otwartego konkursu ofert jest wyłonienie podmiotu - organizacji pozarządowej zwanej dalej Operatorem, który przeprowadzi procedurę programu Mikrograntów dla seniorów w 2019 roku, w tym: nabór ofert w konkursie Mikrograntów dla seniorów, będzie wspierał potencjalnych realizatorów mikrograntów, przekaże dofinansowanie realizatorom mikrograntów oraz pomoże w realizacji i rozliczeniu dofinansowanych ofert.

Ofertę należy wygenerować i złożyć za pomocą platformy www.witkac.pl w terminie do 27 sierpnia 2019 r.

Reklama