Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Reklama
Nabór od 20.08.2019 15:30
Miasto Poznań
Łączny budżet 50 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Seniorzy
Otwarty konkurs ofert 84/2019 na wybór operatora konkursu na mikrodotacje w ramach regrantingu na powierzenie realizacji zadania miasta Poznania w obszarze działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w roku 2019. Nazwa zadania: Mikrogranty dla seniorów, w tym działania aktywizujące i integrujące środowisko senioralne oraz inicjatywy międzypokoleniowe. Kwota przeznaczona na zadanie: 50 000 zł (pięćdziesiąt tysięcy zł).

Celem otwartego konkursu ofert jest wyłonienie podmiotu - organizacji pozarządowej zwanej dalej Operatorem, który przeprowadzi procedurę programu Mikrograntów dla seniorów w 2019 roku, w tym: nabór ofert w konkursie Mikrograntów dla seniorów, będzie wspierał potencjalnych realizatorów mikrograntów, przekaże dofinansowanie realizatorom mikrograntów oraz pomoże w realizacji i rozliczeniu dofinansowanych ofert.

Ofertę należy wygenerować i złożyć za pomocą platformy www.witkac.pl w terminie do 27 sierpnia 2019 r.

Reklama