Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

100-lecie powrotu Torunia do wolnej Polski - II tura (2019 - 2020)

Reklama
Nabór od 22.08.2019 do 13.09.2019 23:59
Wydział Promocji i Turystyki
Łączny budżet 35 tys. PLN
Do 70% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Urząd Miasta Torunia, Wydział Promocji i Turystyki ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: 100-lecie powrotu Torunia do wolnej Polski - II tura (2019 - 2020)

Przedmiotem konkursu jest wsparcie realizacji zadania gminy w latach 2019-2020 w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej i obywatelskiej w ramach obchodów 100-lecia powrotu Torunia do wolnej Polski.

Zadanie może być realizowane w różnych formach, a w szczególności poprzez organizację następujących niekomercyjnych przedsięwzięć:

  1. spektakl, koncert, festiwal;
  2. projekt animacyjno-edukacyjny (w tym grę terenową, warsztaty, inscenizację historyczną);
  3. wystawę upamiętniającą postaci lub wydarzenia związane z odzyskaniem przez Polskę niepodległości;
  4. publikację, film, katalog;
  5. przedsięwzięcie sportowo-rekreacyjne.

 

Na realizację II TURY zadania w latach 2019-2020 planuje się przeznaczyć łączną kwotę w wysokości 35.000 zł, w rocznych transzach po:

- 9.400 zł w roku 2019,

- 25.600 zł w roku 2020.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama