Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Stowarzyszenia i fundacje! Macie pytania prawne, formalne, księgowe? Pomożemy je rozwiązać. Piszcie: info@ngo.pl i dzwońcie: 801 646 719 lub 22 828 91 21 (g. 9.00-13.00).
Reklama
Nabór od 12.08.2019 do 03.09.2019 12:00
Biuro Wody i Energii
Łączny budżet 120 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 120 tys. PLN
Urząd Miejski Wrocławia, Biuro Wody i Energii ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: „LUBIĘ DESZCZ”.

Zadanie polega na wykonaniu 10 modelowych ogrodów deszczowych (w gruncie lub w pojemniku) we wskazanych przez Gminę Wrocław lokalizacjach, przeprowadzenie warsztatów tworzenia ogrodów deszczowych z udziałem dzieci, młodzieży i/lub mieszkańców Wrocławia oraz przygotowanie materiałów promocyjnych podsumowujących wykonane zadanie (projekt graficzny obrazujący w jaki sposób należy zakładać ogród deszczowy krok po kroku wraz z dokumentacją zdjęciową oraz 2 –minutowy film z realizacji przeprowadzonego zadania).

Wykonane ogrody deszczowe muszą być zgodne z zasadami opisanymi w „Katalogu dobrych praktyk – zasady zrównoważonego gospodarowania wodami opadowymi” (wydanie książkowe Gminy Wrocław; Wrocław 2017).

Warunkiem uznania zadania będzie odbiór techniczny każdego wykonanego ogrodu deszczowego przeprowadzony przez osobę wyznaczoną przez Gminę Wrocław oraz protokół z przeprowadzenia warsztatów edukacyjnych.


      Realizacja wykonania ogrodów deszczowych wraz z przeprowadzeniem warsztatów musi odbyć się nie później niż do 31.10.2019 r. 

Źródło: Urząd Miejski Wrocławia

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama