Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL
Reklama
Nabór od 12.08.2019 do 03.09.2019 12:00
Biuro Wody i Energii
Łączny budżet 120 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 120 tys. PLN
Urząd Miejski Wrocławia, Biuro Wody i Energii ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: „LUBIĘ DESZCZ”.

Zadanie polega na wykonaniu 10 modelowych ogrodów deszczowych (w gruncie lub w pojemniku) we wskazanych przez Gminę Wrocław lokalizacjach, przeprowadzenie warsztatów tworzenia ogrodów deszczowych z udziałem dzieci, młodzieży i/lub mieszkańców Wrocławia oraz przygotowanie materiałów promocyjnych podsumowujących wykonane zadanie (projekt graficzny obrazujący w jaki sposób należy zakładać ogród deszczowy krok po kroku wraz z dokumentacją zdjęciową oraz 2 –minutowy film z realizacji przeprowadzonego zadania).

Wykonane ogrody deszczowe muszą być zgodne z zasadami opisanymi w „Katalogu dobrych praktyk – zasady zrównoważonego gospodarowania wodami opadowymi” (wydanie książkowe Gminy Wrocław; Wrocław 2017).

Warunkiem uznania zadania będzie odbiór techniczny każdego wykonanego ogrodu deszczowego przeprowadzony przez osobę wyznaczoną przez Gminę Wrocław oraz protokół z przeprowadzenia warsztatów edukacyjnych.


      Realizacja wykonania ogrodów deszczowych wraz z przeprowadzeniem warsztatów musi odbyć się nie później niż do 31.10.2019 r. 

Źródło: Urząd Miejski Wrocławia

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama