Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Stowarzyszenia i fundacje! Macie pytania prawne, formalne, księgowe? Pomożemy je rozwiązać. Piszcie: info@ngo.pl i dzwońcie: 801 646 719 lub 22 828 91 21 (g. 9.00-13.00).

Działania z zakresu promocji zdrowia w środowisku nauczycieli

Reklama
Nabór od 12.08.2019 do 03.09.2019 12:00
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Łączny budżet 17 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 17 tys. PLN
Urząd Miejski Wrocławia, Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: DZIAŁANIA Z ZAKRESU PROMOCJI ZDROWIA W ŚRODOWISKU NAUCZYCIELI.

1. KONFERENCJA Z ZAKRESU PROMOCJI ZDROWIA

 • opracowanie merytoryczne programu konferencji szkoleniowej dla ok. 200 nauczycieli w zakresie promocji zdrowia, profilaktyki chorób i uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy. Program konferencji powinien obejmować sesję plenarną z wykładami oraz warsztaty. Planowany termin konferencji: listopad - grudzień 2019 r.;
 • przeprowadzenie wykładów i warsztatów;
 • zapewnienie prelegentów z odpowiednimi kwalifikacjami oraz doświadczeniem;
 • przygotowanie merytoryczne materiałów konferencyjnych / konspektów z wykładów oraz warsztatów dla uczestników konferencji, którymi są koordynatorzy ds. promocji zdrowia / nauczyciele z wrocławskich przedszkoli i szkół wszystkich poziomów nauczania, zajmujący się realizacją działań z zakresu profilaktyki uzależnień, przeciwdziałania przemocy, promocji zdrowia;
 • monitorowanie realizacji zadania.

 

2. SEMINARIUM NAUKOWO-SZKOLENIOWE

 • przygotowanie merytoryczne i organizacyjne seminarium w zakresie promocji zdrowia psychicznego, profilaktyki chorób i uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy dla ok. 50 nauczycieli, psychologów, pedagogów z wrocławskich placówek edukacyjnych;
 • opracowanie merytoryczne programu seminarium;
 • zapewnienie prelegentów z odpowiednimi kwalifikacjami oraz doświadczeniem;
 • zapewnienie sali, poczęstunku i obsługi organizacyjno-technicznej;
 • przeprowadzenie rekrutacji uczestników;
 • przygotowanie merytoryczne oraz wydruk materiałów/konspektów dla uczestników seminarium;
 • zakup oraz przygotowanie materiałów i środków niezbędnych do realizacji zadania;
 • monitorowanie realizacji zadania.
Źródło: Urząd Miejski Wrocławia

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama