Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Stowarzyszenia i fundacje! Macie pytania prawne, formalne, księgowe? Pomożemy je rozwiązać. Piszcie: info@ngo.pl i dzwońcie: 801 646 719 lub 22 828 91 21 (g. 9.00-13.00).

Wsparcie młodzieży w zakresie rozwoju osobistego i społecznego oraz przeciwdziałanie uzależnieniom i przemocy

Reklama
Nabór od 12.08.2019 do 03.09.2019 12:00
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Łączny budżet 120 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 120 tys. PLN
Młodzież
Urząd Miejski Wrocławia, Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: WSPARCIE MŁODZIEŻY W ZAKRESIE ROZWOJU OSOBISTEGO I SPOŁECZNEGO ORAZ PRZECIWDZIAŁANIE UZALEŻNIENIOM I PRZEMOCY.

Zadanie polegać ma na:

 

1. Przygotowaniu i realizacji działań edukacyjnych dla młodzieży powyżej 15 r.ż, mających na celu:

  • wspomaganie rozwoju osobistego i społecznego,
  • promowanie postawy odpowiedzialności, szacunku i tolerancji,
  • promocji i wzmacnianiu zdrowia psychicznego,
  • kształtowanie umiejętności społecznych,
  • wzmacnianie samooceny i samoakceptacji,
  • przeciwdziałanie uzależnieniom i przemocy,
  • przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

2. Przeprowadzeniu naboru na zajęcia / warsztaty grupowe, indywidualne konsultacje ze specjalistami, spotkania informacyjno-motywacyjne itp. Zajęcia grupowe powinny odbywać się w grupach ok. 15-osobowych.

3. Opracowaniu harmonogramu realizacji zadania. Uzgodnieniu terminów realizacji działań.

4. Zapewnieniu odpowiednich warunków do realizacji zadania (np. lokalowe, przygotowane sal, sprzętu itp.).

5. Zapewnieniu do realizacji zajęć edukacyjnych i konsultacji osób posiadających odpowiednie kwalifikacje zawodowe i uprawnienia.

6. Zakupie oraz przygotowaniu materiałów i środków niezbędnych do realizacji zadania.

7. Monitorowaniu realizacji zadania oraz przeprowadzeniu ewaluacji.

Źródło: Urząd Miejski Wrocławia

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama