Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Stowarzyszenia i fundacje! Macie pytania prawne, formalne, księgowe? Pomożemy je rozwiązać. Piszcie: info@ngo.pl i dzwońcie: 801 646 719 lub 22 828 91 21 (g. 9.00-13.00).

Wkłady własne 2019 - szósty etap

Reklama
Nabór od 09.08.2019 do 02.09.2019 15:59
Biuro ds. Partycypacji Społecznej
Łączny budżet 128,177 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 50 tys. PLN
Organizacje pozarządowe
Urząd Miasta Łodzi, Biuro ds. Partycypacji Społecznej ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Wkłady własne 2019 - szósty etap.

I. Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych, które miasto Łódź ma zamiar przeznaczyć na realizację tego zadania, a także termin realizacji zadania. 

  1. W 2019 roku na wsparcie realizacji zadań pochodzących spoza budżetu Miasta Łodzi, zaplanowano kwotę 300 000 zł (trzysta tysięcy złotych).
  2. Termin realizacji zadań: marzec 2019 r. – grudzień 2019 r.
  3. Wydatki w ramach realizacji zadania będą kwalifikowane od daty ogłoszenia wyników.
  4. Wkład własny dotyczyć może zadania, które finansowane jest ze źródeł pozabudżetowych, drogą otwartego naboru.
  5. Dofinansowanie może zostać przyznane jedynie na zadanie mieszczące się w sferze zadań publicznych określonych w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z wyłączeniem zadań, o których mowa w pkt 21, 24, 28 i 30.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama