Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Stowarzyszenia i fundacje! Macie pytania prawne, formalne, księgowe? Pomożemy je rozwiązać. Piszcie: info@ngo.pl i dzwońcie: 801 646 719 lub 22 828 91 21 (g. 9.00-13.00).

Regionalny Konkurs Grantowy programu Równać Szanse

Reklama
Nabór od 08.08.2019 do 07.10.2019 12:00
Równać Szanse
Łączny budżet nieznany
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje od 8,5 tys. do 8,5 tys. PLN
Młodzież, Organizacje pozarządowe
To konkurs dla lokalnych organizacji pozarządowych, gminnych domów kultury i bibliotek oraz nieformalnych grup dorosłych (które chcą założyć organizację pozarządową), z małych miejscowości do 20 000 mieszkańców.

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłasza Regionalny Konkurs Grantowy (RKG), w którym można otrzymać dotację (w kwocie 8 500 PLN) na projekty w miejscowościach do 20 000 mieszkańców! Celem Regionalnego Konkursu Grantowego jest wsparcie projektów, które rozwijają u młodych ludzi umiejętności wykorzystania tego, co może im sprzyjać w nich samych i otaczającym środowisku oraz umiejętności zjednywania sobie innych podczas pracy w grupie i realizacji wspólnych celów.

O dotację mogą ubiegać się instytucje z miejscowości do 20 tysięcy mieszkańców:

  • Ochotnicze Straże Pożarne,
  • organizacje pozarządowe (zarejestrowane w formie stowarzyszeń i fundacji w KRS lub w ewidencji prowadzonej przez Starostów),
  • miejskie i gminne domy kultury,
  • powiatowe, miejskie i gminne biblioteki,
  • nieformalne grupy dorosłych.

Kim mają być uczestnicy?

Uczestnicy projektu to młodzież w wieku od 13 do 19 lat (uczniowie klas siódmych i ósmych szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych) z terenów wiejskich i małych miast (do 20 000 mieszkańców). Zalecana liczebność grupy projektowej to 12-20 osób.

Granty

Maksymalna kwota dotacji to 8 500 zł na projekty trwające minimum 6 miesięcy, realizowane ze stałą grupą młodych w wieku 13-19 lat.

W jakim terminie ma być realizowany projekt?

Dotacje będą przyznawane na projekty sześciomiesięczne, realizowane pomiędzy 1 stycznia a 30 czerwca 2020 r.

Zakończenie naboru wniosków - 7.10.2019 r. godzina 12 w południe! Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 18 listopada 2019 r. na stronie internetowej: www.rownacszanse.pl

👉 Szczegóły konkursu: http://bit.ly/konkursRKG
👉 Złóż wniosek: http://bit.ly/złóżwniosek
👉 Najczęściej zadawane pytania: http://bit.ly/faq_rkg2019


Regionalny Konkurs Grantowy jest organizowany we współpracy z czterema Regionalnymi Partnerami Programu Równać Szanse, z którymi można się kontaktować we wtorki i czwartki w godzinach 10:00-14:00, a w terminie 2, 3, 4 października 2019 r. w godzinach 9:00-15:30 oraz 7 października 2019 r. w godzinach 9:00-12:00.

➜ Województwa: warmińsko-mazurskie, podlaskie, mazowieckie, kujawsko-pomorskie

Ełckie Stowarzyszenie Aktywnych STOPA
Adres e-mailowy: rownacszanseelk@gmail.com
tel. 608 305 766
ul. Małeckich 3/30 U, 19-300 Ełk

➜ Województwa: lubuskie, pomorskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie

Fundacja Nauka dla Środowiska

Adres e-mailowy: rs@ndsfund.org
tel. 534 523 529
ul. Racławicka 15-17 (bud. F), 75-620 Koszalin

➜ Województwa: lubelskie, podkarpackie, małopolskie, świętokrzyskie

Fundacja Fundusz Lokalny SMK

Adres e-mailowy: fundacjasmk@gmail.com
tel. 531 586 222; 607 560 016
37-416 Zbydniów

➜ Województwa: opolskie, dolnośląskie, śląskie, łódzkie

Żywiecka Fundacja Rozwoju

Adres e-mailowy: anna.barabasz@zfr.org.pl; anna.jafernik@zfr.org.pl
tel. 509 832 941; 601 205 390
ul. Dworcowa 2, 34-300 Żywiec


Regionalny Konkurs Grantowy organizowany jest w ramach Programu „Równać Szanse 2019” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowany przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży.

Reklama