Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Stowarzyszenia i fundacje! Macie pytania prawne, formalne, księgowe? Pomożemy je rozwiązać. Piszcie: info@ngo.pl i dzwońcie: 801 646 719 lub 22 828 91 21 (g. 9.00-13.00).

Opracowanie i wydanie publikacji dotyczących ochrony i promocji zdrowia, w szczególności dotyczących chorób stanowiących główne...

Reklama
Opracowanie i wydanie publikacji dotyczących ochrony i promocji zdrowia, w szczególności dotyczących chorób stanowiących główne problemy zdrowotne mieszkańców Wielkopolski
Nabór od 07.08.2019 do 30.08.2019 15:30
Departament Zdrowia
Łączny budżet 20 tys. PLN
Do 90% dofinansowania
Dotacje do 20 tys. PLN
Województwo Wielkopolskie z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, Departament Zdrowia ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Opracowanie i wydanie publikacji dotyczących ochrony i promocji zdrowia, w szczególności dotyczących chorób stanowiących główne problemy zdrowotne mieszkańców Wielkopolski.

Otwarty konkurs ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie ochrony i promocji zdrowia w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2190 ze zm.) w 2019 roku pn.: „Opracowanie i wydanie publikacji dotyczących ochrony i promocji zdrowia, w szczególności dotyczących chorób stanowiących główne problemy zdrowotne mieszkańców Wielkopolski” na łączną kwotę 20 000,00 złotych 

Celem konkursu jest wyłonienie ofert i zlecenie opracowania i wydanie publikacji dotyczących ochrony i promocji zdrowia. Pozwoli to na:

  • upowszechnienie wiedzy na temat ochrony i promocji zdrowia,
  • promocję postaw prozdrowotnych oraz zdrowego stylu życia,
  • zwiększenie wiedzy w zakresie czynników ryzyka związanych z zachorowaniem, w szczególności na choroby stanowiące główne problemy zdrowotne mieszkańców Wielkopolski,
  • zwiększenie świadomości społeczeństwa na temat profilaktyki i promocji zdrowia, będących istotnymi elementami wzmacniania zdrowia jako potencjału i zasobu.

 

Planowane wydatki w 2019 roku z rozdziału 85149 § 2360

20 000,00 zł

Poniesione wydatki w 2018 r.

0,00 zł

 

Termin realizacji zadania: konkurs obejmuje oferty przedsięwzięć, których realizacja rozpoczyna się nie wcześniej niż w dniu 14 października 2019 roku, a jego zakończenie nastąpi nie później niż dnia 31 grudnia 2019 roku.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama