Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Stowarzyszenia i fundacje! Macie pytania prawne, formalne, księgowe? Pomożemy je rozwiązać. Piszcie: info@ngo.pl i dzwońcie: 801 646 719 lub 22 828 91 21 (g. 9.00-13.00).

Tworzenie kolekcji sztuki współczesnej

Reklama
Nabór od 02.08.2019 do 02.09.2019 15:30
Wydział Kultury
Łączny budżet 40 tys. PLN
Do 50% dofinansowania
Dotacje od 1 do 40 tys. PLN
Gmina Lublin, Wydział Kultury ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Tworzenie kolekcji sztuki współczesnej.

1. Zadanie: Tworzenie kolekcji sztuki współczesnej - kontynuacja tworzenia kolekcji sztuki współczesnej poprzez zakup lub wykonanie dzieł sztuki. Zadanie może obejmować także prace związane z zabezpieczeniem, konserwacją i promocją kolekcji oraz organizowanie wystaw i działania edukacyjne.

Uwaga!
1. Oferent ubiegający się o dotację na realizację zadania „Tworzenie kolekcji sztuki współczesnej” jest zobowiązany do przechowywania dzieł sztuki w odpowiednich warunkach lokalowych oraz do zgodnego z przepisami inwentaryzowania zbiorów.

2. Dzieła sztuki zakupione ze środków uzyskanych z budżetu Miasta Lublin nie mogą być, bez pisemnej zgody Miasta: zbywane, obciążane prawami ani darowane na rzecz osób trzecich, jak również nie mogą być przedmiotem umowy zamiany. W przypadku:
- utraty zdolności do czynności prawnych przez podmiot wyłoniony w konkursie lub jego reprezentantów,
- zaniechania dalszej działalności polegającej na kontynuacji zakupów dzieł sztuki do kolekcji sztuki współczesnej,

- ujawnienia nieznanych wcześniej okoliczności podważających wiarygodność merytoryczną
bądź finansową oferenta zobowiązany jest on do nieodpłatnego przekazania, na mocy porozumienia zawartego z Miastem Lublin, zgromadzonych przy udziale miejskich środków finansowych dzieł sztuki na rzecz miejskiej instytucji kultury prowadzącej działalność w tym zakresie, w tym zadbać o dostępność architektoniczną przestrzeni/pomieszczeń.

Źródło: Gmina Lublin

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama