Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Wsparcie rozwoju wolontariatu szkolnego we wrocławskich szkołach

Reklama
Nabór od 01.08.2019 do 23.08.2019 12:00
Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego
Łączny budżet 20 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 20 tys. PLN
Urząd Miejski Wrocławia, Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Wsparcie rozwoju wolontariatu szkolnego we wrocławskich szkołach.

Zadanie publiczne polega na wsparciu rozwoju wolontariatu szkolnego we wrocławskich szkołach poprzez m.in.:

- organizację i prowadzenie działań o charakterze edukacyjno-informacyjnym (np. warsztaty, szkolenia, spotkania) promujących ideę wolontariatu i zaangażowanie społeczne oraz zasady i formy realizacji wolontariatu dla uczniów wrocławskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych,

- podnoszenie kompetencji uczniów – wolontariuszy i szkolnych opiekunów wolontariatu poprzez m.in. warsztaty, szkolenia, spotkania międzysektorowe, konsultacje.

Źródło: Urząd Miejski Wrocławia

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama