Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Promocja oferty wolontariatu we Wrocławiu

Reklama
Nabór od 01.08.2019 do 23.08.2019 12:00
Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego
Łączny budżet 30 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 30 tys. PLN
Urząd Miejski Wrocławia, Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: PROMOCJA OFERTY WOLONTARIATU WE WROCŁAWIU.

Zadanie publiczne polega na promocji wolontariatu we Wrocławiu poprzez m.in.:

- organizację otwartego wydarzenia/ wydarzeń prezentującego/ prezentujących ofertę wolontariatu z uwzględnieniem udziału różnych grup (m.in. dzieci i młodzież szkolna, studenci, osoby dorosłe, seniorzy),

- przygotowanie materiałów informacyjnych dotyczących oferty wolontariatu, w szczególności zintegrowanej oferty wolontariatu dla młodzieży szkolnej,

- wsparcie organizatorów wolontariatu (w tym organizacji pozarządowych i instytucji publicznych) w upowszechnieniu informacji dotyczącej aktywności wolontaryjnej,

     - realizacja działań wspierających integrację wrocławskiego środowiska, którego celem jest rozwój wolontariatu.

Źródło: Urząd Miejski Wrocławia

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama