Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Organizacja międzynarodowej imprezy sportowej w ramach sportu osób z niepełnosprawnościami

Reklama
Nabór od 29.07.2019 do 23.08.2019 16:00
Biuro Sportu i Rekreacji
Łączny budżet 50 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 50 tys. PLN
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Biuro Sportu i Rekreacji ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Organizacja międzynarodowej imprezy sportowej w ramach sportu osób z niepełnosprawnościami.
 1. Opis zadania:

 

Zadanie dotyczy zorganizowania międzynarodowej imprezy dla sportowców
z niepełnosprawnościami.

 

Przy ocenie ofert preferowane będą:

 • doświadczenie w organizacji zawodów sportowych, kierowanych do szerokiej grupy uczestników i widzów;
 • dysponowanie wykwalifikowaną kadrą do realizacji zadania;
 • posiadane zasoby sprzętowe oferenta niezbędne do realizacji zadania;
 • liczba zawodników biorących udział w imprezie;
 • dotychczasowa współpraca oferenta z Miastem;
 • udział wolontariuszy;
 • sposób promocji imprezy;
 • zaangażowanie mediów (telewizja, radio, prasa, internet);
 • atrakcyjność dla widzów i/lub uczestników;
 • koszt imprezy i kalkulacja finansowa.

 

Środki finansowe przyznane na realizację zadania oferent będzie mógł przeznaczyć na:

A: koszty merytoryczne:

 •  wynagrodzenie obsługi sędziowskiej;
 •  wynagrodzenie obsługi technicznej;
 •  opieka medyczna;
 •  wynajem obiektów, urządzeń sportowych, sprzętu sportowego;
 •  zakup sprzętu sportowego niezbędnego do realizacji zadania (którego koszty nie mogą przekroczyć 15% dotacji) należy prowadzić ewidencję: przychód-rozchód zakupionego sprzętu;
 •  ubezpieczenie OC imprezy;
 •  nagrody (puchary, medale, dyplomy);
 • wyżywienie uczestników (z wyłączeniem zakupu słodyczy);
 •  zakwaterowanie uczestników;
 •  transport zawodników/sprzętu;

 

B: koszty obsługi zadania publicznego:

- obsługa administracyjna, obsługa finansowo - księgowa, której koszty nie mogą przekroczyć 5% dotacji.

- przygotowanie lub zakup materiałów promocyjnych (wyłącznie: zaproszenia, plakaty, banery, roll-up) z informacją o współfinansowaniu zadania przez m.st. Warszawa, których koszty nie mogą przekroczyć 5% dotacji.

 

Inne koszty związane ze specyfiką dyscypliny wraz z uzasadnieniem, które należy wpisać w pkt. VI oferty:Inne informacje”.

 

 

W postępowaniu konkursowym wybrane zostanie wybrana maksymalnie jedna oferta.

 

Oferent jest zobowiązany do ubezpieczenia imprezy OC.

 

Wyniki przeprowadzonych przez Biuro Sportu i Rekreacji Urzędu m.st. Warszawy kontroli realizacji zadań merytorycznych lub finansowych w 2018 r. będą brane pod uwagę w ramach oceny kryterium „Możliwość realizacji zadania publicznego przez oferenta”.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama