Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze "Działalność na rzecz...

Reklama
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze "Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka" w 2019, 2020 i 2021roku - w ramach trwałości projektu „Poprawa dostępu do usług opieki nad dziećmi zagrożonymi niepełnosprawnością do lat 3 na terenie Poznania”
Nabór od 29.07.2019 do 19.08.2019 23:59
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Łączny budżet 259,2 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Miasto Poznań, Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze "Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka" w 2019, 2020 i 2021roku - w ramach trwałości projektu „Poprawa dostępu do usług opieki nad dziećmi zagrożonymi niepełnosprawnością do lat 3 na terenie Poznania”.

OTWARTY KONKURS OFERT NA WSPIERANIE REALIZACJI ZADAŃ MIASTA POZNANIA W OBSZARZE DZIAŁALNOŚCI NA RZECZ RODZINY, MACIERZYŃSTWA, RODZICIELSTWA, UPOWSZECHNIANIA I OCHRONY PRAW DZIECKA W 2019, 2020 i 2021 ROKU

 

  1. Rodzaj zadań i wysokość środków publicznych przeznaczonych na ich realizację:

Nazwa zadania publicznego

Wsparcie rodziców poprzez dofinansowanie różnych form opieki nad dziećmi w wieku od ukończenia 20 tygodnia do 3 lat (dla organizacji pozarządowych) w ramach trwałości projektu „Poprawa dostępu do usług opieki nad dziećmi zagrożonymi niepełnosprawnością do lat 3 na terenie Poznania”.

Kalkulacja dofinansowania w żłobkach niepublicznych:

a) w 2019 r.

18 miejsc x 600,00 zł x 4 miesięce = 43 200,00 zł

b) w 2020 r.

18 miejsc x 600,00 zł x 12 miesięcy = 129 600,00 zł

c) w 2021 r.

18 miejsc x 600,00 zł x 8 miesięcy = 86 400,00 zł

 

Źródło: Miasto Poznań

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama