Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Stowarzyszenia i fundacje! Macie pytania prawne, formalne, księgowe? Pomożemy je rozwiązać. Piszcie: info@ngo.pl i dzwońcie: 801 646 719 lub 22 828 91 21 (g. 9.00-13.00).

Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży jako element całorocznej pracy profilaktycznej/socjoterapeutycznej w czasie ferii letnich...

Reklama
Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży jako element całorocznej pracy profilaktycznej/socjoterapeutycznej w czasie ferii letnich w 2019 roku
Nabór od 09.05.2019 do 31.05.2019 15:40
Dzielnica Śródmieście
Łączny budżet 40 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 40 tys. PLN
Młodzież, Dzieci
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Dzielnica Śródmieście ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży jako element całorocznej pracy profilaktycznej/socjoterapeutycznej w czasie ferii letnich w 2019 roku .


Adresaci: dzieci i młodzież w wieku 3-18 lat zamieszkująca bądź przebywająca na terenie Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy uczęszczających do placówek wsparcia dziennego prowadzonych na terenie Dzielnicy Śródmieście. 50% uczestników zadania powinno pochodzić z obszarów zalecanej szczególnej koncentracji problemów społecznych. 
Zalecany obszar szczególnej koncentracji przy realizacji zadania: Solec; Czerniakowska; rejon kina Muranów; Muranowska; Nalewki; Andersa; Nowolipie; Aleja Jana Pawła II; Aleja Solidarności; Corazziego; Bielańska; Długa; Koźmińska; Cecylii Śniegockiej; 29 listopada; Zagórna; Aleja Armii Ludowej; Bednarska; Sowia; Furmańska; Rycerska; Wąski Dunaj; Piwna; Chmielna; Bracka, Widok; Kopernika, św. Barbary; Hoża; Poznańska; Wspólna; Wilcza; Krucza; Żurawia; Koszykowa; Skorupki; Klonowa; Nowowiejska; Noakowskiego; Wierzbickiego; Mokotowska; Marszałkowska 
Termin realizacji zadania: nie wcześniej niż 1lipca – 02 września 2019 r.  
Termin wypoczynku dzieci i młodzieży: 1 lipca – 31 sierpnia 2019 r. 
Metody realizacji zadania: zajęcia rozwijające zainteresowania własne tj. koła zainteresowań, sekcje merytoryczne, fakultety problemowe, zajęcia grupowe prowadzone przez instruktora lub trenera. Zajęcia turystyczne, kulturalne, rekreacyjne, zajęcia profilaktyczno – edukacyjne oraz różnorodne zajęcia sportowe prowadzone w obiektach sportowych.
Oczekiwania w ramach realizacji zadania: Posiadanie przez oferenta zdolności organizacyjnych, niezbędnych warunków oraz doświadczenia w realizacji zadania o podobnym charakterze.
W przypadku organizowania obozów - warunki organizacyjne muszą być zgodne z zasadami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2016 r., poz. 452) oraz ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198, 2203 i 2361).
Środki pochodzące z dotacji mogą być przeznaczone wyłącznie na pokrycie kosztów wynikających bezpośrednio z realizacji zadania.
 

 

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama