Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Stowarzyszenia i fundacje! Macie pytania prawne, formalne, księgowe? Pomożemy je rozwiązać. Piszcie: info@ngo.pl i dzwońcie: 801 646 719 lub 22 828 91 21 (g. 9.00-13.00).

Konkurs KE: Działania przygotowawcze „Cinemas as Innovation Hubs for Local Communities”

Reklama
Nabór od 15.07.2019 do 25.09.2019 23:59
Komisja Europejska
Wszelkie pytania dotyczące naboru w tym konkursie należy kierować pod adres e-mail: CNECT-I3@ec.europa.eu
Łączny budżet 2 mln EUR
Do 80% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Komisja Europejska ogłosiła nabór projektów na realizację działania przygotowawczego „Cinemas as Innovation Hubs for Local Communities” (Kina jako ośrodki innowacji dla społeczności lokalnych).

Celem pilotażowych projektów ma być określenie i sprawdzenie systemowych rozwiązań i działań oraz przetestowanie nowych inicjatyw przy wsparciu finansowym przez okres nie dłuższy niż trzy lata. W ramach działania „Cinemas as Innovation Hubs for Local Communities” sprawdzona zostanie wartość dodana tworzenia innowacyjnych ośrodków kulturalnych skupionych wokół kin, w szczególności na obszarach, gdzie taka infrastruktura jest ograniczona, a co za tym idzie dostarczanie dóbr i usług kulturalnych lokalnej społeczności jest utrudnione.

Biorąc pod uwagę potrzeby lokalnej społeczności, działanie skupi się na:

  • Testowaniu nowych sposobów doświadczania kina oraz tworzeniu innowacyjnych ośrodków kulturalnych;
  • Pozyskiwaniu publiczności oraz budowaniu społeczności lokalnej poprzez interaktywne doświadczenia;
  • Wsparciu modernizacji sprzętu kinowego oraz digitalizacji.

Zgodnie z założeniami, działanie przygotowawcze ma przyczynić się m.in. do rozwoju innowacyjnych ośrodków kulturalnych skupionych wokół kin, obejmujących współpracę między kinami, a także z innymi operatorami w sektorach kultury i kreatywnych; wdrażania nowych sposobów angażowania publiczności oraz docierania do nowych odbiorców, zwłaszcza młodych, poprzez oferowanie wysokiej jakości zróżnicowanych europejskich treści oraz działań edukacyjnych; wspierania rozwoju społecznego i gospodarczego społeczności lokalnych poprzez organizowanie wydarzeń, debat czy specjalnych pokazów edukacyjnych; wzmocnienia współpracy transgranicznej między operatorami kin oraz między innymi organizacjami kulturalnymi, w tym na obszarach o ograniczonej infrastrukturze kinowej.

Budżet w ramach tego wezwania wynosi 2 mln euro. Maksymalna stawka dofinansowania wynosi 80% całkowitych kosztów kwalifikowanych.

Termin aplikowania upływa: 25 września 2019 r.

Uwaga! Wypełnione dokumenty aplikacyjne należy przesłać w trzech egzemplarzach (oryginał i dwie kopie) pocztą tradycyjną na adres Dyrekcji Generalnej ds. Sieci Komunikacyjnych, Treści i Technologii Komisji Europejskiej oraz w wersji pdf pocztą elektroniczną. Zgłoszenia przesłane wyłącznie pocztą elektroniczną nie będą akceptowane.

Szczegółowe informacje – przewodnik po naborze, wytyczne, wymagania i zasady, obowiązkowe załączniki – znajdują się na stronie Komisji Europejskiej.

Reklama