Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Stowarzyszenia i fundacje! Macie pytania prawne, formalne, księgowe? Pomożemy je rozwiązać. Piszcie: info@ngo.pl i dzwońcie: 801 646 719 lub 22 828 91 21 (g. 9.00-13.00).

Realizacja zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej

Reklama
Nabór od 15.07.2019 do 29.07.2019 15:30
Urząd Miasta Miasta Zielona Góra
Łączny budżet 20 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Prezydent Miasta Zielona Góra ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Miasta Zielona Góra w 2019 roku z zakresu pomocy społecznej.

Rodzaj i forma zadania oraz wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania.

1. Poprawa jakości oraz sprawności przy przygotowywaniu i wydawaniu posiłków dla najbardziej potrzebujących mieszkańców Zielonej Góry.

Zaplanowane środki – 20000 zł (dwadzieścia tysięcy złotych) z zastrzeżeniem pkt. 2.

2. Kwota ta może ulec zmianie w przypadku stwierdzenia, że zadanie można zrealizować mniejszym kosztem lub złożone oferty nie uzyskają akceptacji lub zaistnieje konieczność zmniejszenia budżetu w części przeznaczonej na realizację zadania z przyczyn niemożliwych do przewidzenia w dniu ogłaszania konkursu.

Oferty należy składać w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze, ul. Długa 13, pokój 304, w terminie do 29 lipca 2019 r. do godz. 15.30.

O terminie złożenia oferty decyduje data wpływu do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze.

Reklama