Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Partnerstwo z gminami dla NGO - Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców

Reklama
Nabór od 12.07.2019 00:00
Fundacja Promocji Gmin Polskich
Łączny budżet 7,922 mln PLN
Do 100% dofinansowania
Dotacje od 15 tys. do 150 tys. PLN
Dorośli
Serdecznie zapraszamy wszelkie organizacje pozarządowe do otrzymania grantu w wysokości do 150 tys. zł na realizację projektu z podniesienia kompetencji cyfrowych osób powyżej 25 roku życia (100% dofinansowania, brak wkładu własnego). Warunkiem otrzymania grantu jest współpraca z gminą jako liderem projektu i wnioskodawcą.

W ramach grantu pokrywane są wszystkie koszty realizacji projektu:

 • koszty administracji i zarządzania (do 20% kwoty otrzymanego grantu)
 • zakup komputerów (do 40% kwoty otrzymanego grantu)
 • organizacja szkoleń (do 20% grantu,  w tym wynajem sali, catering dla uczestników, materiały szkoleniowe)
 • wynagrodzenia dla instruktorów (może nim być lokalny nauczyciel, pracownik biblioteki lub osoba z NGO posiadająca doświadczenie  - do 40% grantu)
 • koszty promocji projektu (do 20% kwoty grantu).

Fundacja dopuszcza dowolność w wyborze tematów szkoleń- można wybrać w zależności od swoich potrzeb od jednego do siedmiu spośród poniższych tematów, można też zorganizować w każdym 
z tych tematów dowolną liczbę szkoleń.

Tematyka szkoleń (każde szkolenie trwa 16 h):

 • "Rodzic w Internecie",
 • "Mój biznes w sieci",
 • "Moje finanse i transakcje w sieci",
 • "Działam w sieciach społecznościowych",
 • "Tworzę własną stronę internetową (blog)"
 • "Rolnik w sieci",
 • "Kultura w sieci"

Fundacja Promocji Gmin Polskich jest Operatorem 3 konkursów grantowych. Uprawnionymi do otrzymania grantu są obecnie gminy z terenu 4 województw: kujawsko-pomorskiego i łódzkiego oraz wielkopolskiego i zachodniopomorskiego.

W naszych konkursach już ponad 150 gmin skorzystało i otrzymało grant.

Jako Fundacja Promocji Gmin Polskich stawiamy na rozwój społecznej lokalności, staramy się angażować w projekty pobudzające rozwój gminy i jej mieszkańców. Pomagamy w wypełnieniu wniosku o grant oraz na każdym etapie realizacji (przesyłamy wzory wniosków,  umów, zapytań itp.). Nabór wniosków prowadzimy do wyczerpania środków.

Zapraszamy do kontaktu z nami podnr tel. (22) 697 52 99 lub emailbiuro@fpgp.eu.

Szczegółowe informacje oraz dokumentacja konkursowa dostępne są na stronie: www.fpgp.eu (zakładka Polska Cyfrowa 3.1).

Reklama