Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Piszesz wniosek o dotację, mały grant do urzędu miasta, gminy? Jak wypełnić formularz wniosku? Zamów poradnik ngo.pl

Partnerstwo z gminami dla NGO - Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców

Reklama
Nabór od 12.07.2019 00:00
Fundacja Promocji Gmin Polskich
Łączny budżet 7,922 mln PLN
Do 100% dofinansowania
Dotacje od 15 tys. do 150 tys. PLN
Dorośli
Serdecznie zapraszamy wszelkie organizacje pozarządowe do otrzymania grantu w wysokości do 150 tys. zł na realizację projektu z podniesienia kompetencji cyfrowych osób powyżej 25 roku życia (100% dofinansowania, brak wkładu własnego). Warunkiem otrzymania grantu jest współpraca z gminą jako liderem projektu i wnioskodawcą.

W ramach grantu pokrywane są wszystkie koszty realizacji projektu:

 • koszty administracji i zarządzania (do 20% kwoty otrzymanego grantu)
 • zakup komputerów (do 40% kwoty otrzymanego grantu)
 • organizacja szkoleń (do 20% grantu,  w tym wynajem sali, catering dla uczestników, materiały szkoleniowe)
 • wynagrodzenia dla instruktorów (może nim być lokalny nauczyciel, pracownik biblioteki lub osoba z NGO posiadająca doświadczenie  - do 40% grantu)
 • koszty promocji projektu (do 20% kwoty grantu).

Fundacja dopuszcza dowolność w wyborze tematów szkoleń- można wybrać w zależności od swoich potrzeb od jednego do siedmiu spośród poniższych tematów, można też zorganizować w każdym 
z tych tematów dowolną liczbę szkoleń.

Tematyka szkoleń (każde szkolenie trwa 16 h):

 • "Rodzic w Internecie",
 • "Mój biznes w sieci",
 • "Moje finanse i transakcje w sieci",
 • "Działam w sieciach społecznościowych",
 • "Tworzę własną stronę internetową (blog)"
 • "Rolnik w sieci",
 • "Kultura w sieci"

Fundacja Promocji Gmin Polskich jest Operatorem 3 konkursów grantowych. Uprawnionymi do otrzymania grantu są obecnie gminy z terenu 4 województw: kujawsko-pomorskiego i łódzkiego oraz wielkopolskiego i zachodniopomorskiego.

W naszych konkursach już ponad 150 gmin skorzystało i otrzymało grant.

Jako Fundacja Promocji Gmin Polskich stawiamy na rozwój społecznej lokalności, staramy się angażować w projekty pobudzające rozwój gminy i jej mieszkańców. Pomagamy w wypełnieniu wniosku o grant oraz na każdym etapie realizacji (przesyłamy wzory wniosków,  umów, zapytań itp.). Nabór wniosków prowadzimy do wyczerpania środków.

Zapraszamy do kontaktu z nami podnr tel. (22) 697 52 99 lub emailbiuro@fpgp.eu.

Szczegółowe informacje oraz dokumentacja konkursowa dostępne są na stronie: www.fpgp.eu (zakładka Polska Cyfrowa 3.1).

Reklama