Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Organizacja i przeprowadzenie na terenie osiedla Karłowice-Różanka spotkania integracyjnego dla dzieci, młodzieży i osób starszych...

Reklama
Organizacja i przeprowadzenie na terenie osiedla Karłowice-Różanka spotkania integracyjnego dla dzieci, młodzieży i osób starszych „Zdrowa integracja”
Nabór od 15.07.2019 do 06.08.2019 12:00
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Łączny budżet 195 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 195 tys. PLN
Młodzież, Seniorzy, Dzieci
Urząd Miejski Wrocławia, Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Organizacja i przeprowadzenie na terenie osiedla Karłowice-Różanka spotkania integracyjnego dla dzieci, młodzieży i osób starszych „Zdrowa integracja”.

Zadanie ma polegać na:

  1. Organizacji i przeprowadzeniu spotkania integracyjnego na terenie osiedla Karłowice- Różanka dla dzieci, młodzieży, osób starszych i niepełnosprawnych na temat zdrowego stylu życia i odżywiania się w formie warsztatu, prelekcji, wykładu lub pogadanki.
  2. Dostosowaniu lokalu do potrzeb osób w wieku senioralnym, niepełnosprawnych i/lub z ograniczoną sprawnością ruchową poprzez wybudowanie podjazdu, balustrad, dostosowaniu toalet i innych prac wynikających ze specyfiki zadania.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama