Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadań gminy w roku 2019...

Reklama
Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadań gminy w roku 2019 w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego poprzez realizację zadań z budżetu partycypacyjnego Torunia na rok 2019 pod nazwą „Mamo, Tato, idziemy do teatru - niedzielne rodzinne poranki teatralne” na Wrzosach" - II TURA
Nabór od 12.07.2019 do 05.08.2019 23:59
Wydział Kultury
Łączny budżet 25 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje od 1 do 25 tys. PLN
Urząd Miasta Torunia, Wydział Kultury ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadań gminy w roku 2019 w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego poprzez realizację zadań z budżetu partycypacyjnego Torunia na rok 2019 pod nazwą „Mamo, Tato, idziemy do teatru - niedzielne rodzinne poranki teatralne” na Wrzosach" - II TURA.

Powierzenie realizacji zadania gminy nr 50 w roku 2019 w zakresie w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego poprzez realizację zadania w ramach budżetu partycypacyjnego Torunia na rok 2019 pod nazwą „Mamo, Tato, idziemy do teatru - niedzielne rodzinne poranki teatralne” na Wrzosach.

zadanie polega na realizacji przedsięwzięcia umożliwiającego szeroki kontakt z kulturą dzieci oraz całych rodzin poprzez realizację na Wrzosach cyklu przedstawień teatralnych, pod wspólną nazwą „Mamo, Tato, idziemy do teatru - niedzielne rodzinne poranki teatralne”;

 w ramach realizacji zadania ogłaszający wymaga realizacji:

- 10 spektakli teatralnych dla rodziców z dziećmi organizowanych na Wrzosach w niedzielne poranki w okresie od 1 września do 31 grudnia br.

- wstęp na spektakle powinien odbywać się na podstawie bezpłatnych wejściówek;

W uzasadnionych wypadkach wykonawca wybrany w konkursie będzie mógł dostosować zakres -realizacji projektu w postaci liczby spektakli do wysokości przeznaczonych
na to środków finansowych.

Źródło: Urząd Miasta Torunia

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama