Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Stowarzyszenia i fundacje! Macie pytania prawne, formalne, księgowe? Pomożemy je rozwiązać. Piszcie: info@ngo.pl i dzwońcie: 801 646 719 lub 22 828 91 21 (g. 9.00-13.00).

Realizacja zadania publicznego z zakresu ratownictwa i ochrony

Reklama
Nabór od 08.07.2019 do 24.07.2019 15:00
Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki, Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Łączny budżet 15 tys. PLN
Do 80% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Wojewoda Zachodniopomorski ogłosił konkurs ofert Nr BZK-2/7/2019,dla organizacji pozarządowych na realizację w 2019 r. zadania publicznego z zakresu ratownictwa i ochrony.

Przedmiotem konkursu jest wsparcie wykonania zadania publicznego z udzieleniem dotacji celem dofinansowania jego realizacji.

Rodzaj zadania

Działanie na rzecz ratownictwa i ochrony ludności.

Nazwa i zakres zadania: „Specjalistyczne warsztaty szkoleniowe z zakresu terenowych technik poszukiwań”-w ramach którego należy:

1) przeprowadzić dwa szkolenia warsztatowe dla zespołów poszukiwawczo –ratowniczych dotyczące zakresu terenowych technik poszukiwawczych.

2) zakupić odzież specjalistyczną dla grup poszukiwawczo-ratowniczych.

Termin składania ofert wraz z załącznikami pozwalającymi ocenić zdolność podmiotów składających oferty upływa w dniu 24 lipca2019 r.

Oferty można składać:

  • osobiście: w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego pok. 126, ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin, w godzinach 8.00-15.00,

  • korespondencyjnie na adres: Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki, Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin, z dopiskiem na kopercie„Konkurs ofert 2019” (decyduje data wpływu do Urzędu).

Oferta złożona po wskazanym powyżej terminie nie będzie objęta procedurą konkursową.

Reklama