Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Nauka o Holokauście dla lepszej przyszłości (przeciwdziałanie ksenofobii i wykluczeniu)

Reklama
Nabór od 11.07.2019 do 02.08.2019 12:00
Wydział Kultury
Łączny budżet 250 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 250 tys. PLN
Urząd Miejski Wrocławia, Wydział Kultury ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Nauka o Holokauście dla lepszej przyszłości (przeciwdziałanie ksenofobii i wykluczeniu).

Zadanie polegać będzie na  prezentacji różnych form artystycznych  (poezja, muzyka, przedstawienia teatralne, plastyka, filmy, warsztaty artystyczne) i nowatorskich form dydaktycznych- takich jak: interaktywne warsztaty, aktywny udział w przedsięwzięciach artystycznych, analiza źródłowych materiałów historycznych (filmowych i dokumentów archiwalnych), konwersatoria- stworzenie lokalnej społeczności, w szczególności młodzieży, przestrzeni dla szerokiej i otwartej  dyskusji o holokauście, trudnych sprawach naszej historii, ksenofobii i wykluczeniu a w rezultacie dyskusji o niezbędności wzajemnego szacunku w życiu codziennym.

Ponadto Oferent zobowiązany jest do:

  1. Realizacji filmu edukacyjnego - Innowacyjny materiał dydaktyczny adresowany do szkół i instytucji edukacyjnych. Film będzie materiałem pomocniczym w nauczaniu o holokauście dla lepszej przyszłości (przeciwdziałanie ksenofobii I wykluczeniu).
  2. Opracowanie wykładu: Dziedzictwo żydowskie Śląska – historia, stan zachowania i jego rola w obecnej przestrzeni publicznej, prezentacja materiału na konferencji „Śląskie Synagogi: Tysiącletnia historia, która zniknęła w jedna noc” organizowanej przez Politechnikę Wrocławską.
  3. Opracowanie pakietu edukacyjnego (m.in. z przewodnikiem metodologicznym) dla nauczycieli do prowadzenia działań edukacyjnych w miejscach dedykowanych (piwnice Synagogi pod Białym Bocianem (wydanie materiału drukowanego i elektronicznego).
  4. Przygotowanie  i przeprowadzenie zajęć dla edukatorów z wykorzystaniem  przygotowanych materiałów w tym lekcje pilotażowe (minimum 3 dwugodzinne zajęcia dydaktyczne).

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama