Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Stowarzyszenia i fundacje! Macie pytania prawne, formalne, księgowe? Pomożemy je rozwiązać. Piszcie: info@ngo.pl i dzwońcie: 801 646 719 lub 22 828 91 21 (g. 9.00-13.00).

Pilotażowa kampania w zakresie bezpieczeństwa ruchu pieszego i rowerowego

Reklama
Nabór od 10.07.2019 do 01.08.2019 12:00
Biuro Zrównoważonej Mobilności
Łączny budżet 45 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 45 tys. PLN
Urząd Miejski Wrocławia, Biuro Zrównoważonej Mobilności ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Pilotażowa kampania w zakresie bezpieczeństwa ruchu pieszego i rowerowego.

Zadanie publiczne polega na przeprowadzeniu pilotażowej kampanii społecznej we Wrocławiu dotyczącej bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego (pieszych i rowerzystów) uwzględniającej specyfikę Wrocławia.

Pilotażowa kampania społeczna powinna bazować na dokonanej przez oferenta, przed złożeniem oferty, analizie danych dotyczących wypadków z udziałem niechronionych uczestników ruchu, w szczególności wypadków ze skutkiem ciężkim oraz śmiertelnym
na terenie Wrocławia w latach 2016-2018. Przeprowadzona analiza powinna uwzględniać informacje odnośnie uczestników, przyczyn (w tym sprawstwa), miejsc i okoliczności  zdarzeń drogowych pod kątem wyboru grup docelowych, treści i form przekazu informacji w ramach realizowanych działań stanowiących elementy składowe kampanii.

W ramach kampanii należy przygotować co najmniej 2 scenariusze warsztatów:

  • jeden z warsztatów powinien być skierowany do dzieci w wieku 6-10 lat,
  • drugi powinien być skierowany do grupy wybranej na podstawie przeprowadzonej analizy zdarzeń drogowych z udziałem niechronionych uczestników ruchu we Wrocławiu oraz możliwości prowadzenia efektywnych działań warsztatowych i uzyskania efektu w postaci zmiany postaw społecznych,

W ramach każdego ze scenariuszy należy zaplanować i przeprowadzić co najmniej 4 spotkania warsztatowe, trwające każdy po około 45-60 minut, w tym co najmniej dwa spotkania warsztatowe dla grupy dzieci 6-10 lat powinny być przeprowadzone w ramach obchodów „Dnia bez Samochodu” tj. 22 września 2019 r.

Warsztaty powinny zawierać procedurę ewaluacyjną po ich przeprowadzeniu, wskazującą ewentualne zmiany w scenariuszach, w celu zwiększenia ich efektywności.

W ramach szczegółowych scenariuszy warsztatów należy m.in. określić:

- tematy szczegółowe warsztatów,

- priorytety przyznawane poszczególnym tematom,

- komunikaty (co do formy i treści) skierowane do różnych uczestników ruchu drogowego,

- wykorzystanie w ramach kampanii środków przekazu informacji.

Przekaz kampanii w szczególności nie powinien stygmatyzować ofiar wypadków. Powinien bazować na właściwym rozpoznaniu odpowiedzialności za zdarzenia drogowe, okoliczności tych zdarzeń oraz wskazywać działania promujące zachowania oraz postawy zwiększające bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu.

Wynikiem przeprowadzonych warsztatów winno być opracowanie materiałów informacyjnych (np. broszury, plakaty, banery lub inne materiały graficzne, filmy) wskazujących typowe zagrożenia oraz prawidłowe postawy i zachowania uczestników ruchu drogowego zmniejszające ryzyko wystąpienia zdarzeń drogowych.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama