Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Stowarzyszenia i fundacje! Macie pytania prawne, formalne, księgowe? Pomożemy je rozwiązać. Piszcie: info@ngo.pl i dzwońcie: 801 646 719 lub 22 828 91 21 (g. 9.00-13.00).

II edycja - Nauka pływania dla dzieci szkół podstawowych miasta Poznania

Reklama
Nabór od 09.07.2019 do 30.07.2019 15:30
Wydział Sportu
Łączny budżet 536 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 536 tys. PLN
Dzieci
Miasto Poznań, Wydział Sportu ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: II edycja - Nauka pływania dla dzieci szkół podstawowych miasta Poznania.

OTWARTY KONKURS OFERT NR 76/2019 NA POWIERZENIE REALIZACJI ZADAŃ MIASTA POZNANIA W OBSZARZE PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM, w tym profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

  1. Zadanie dotyczy organizacji zajęć nauki pływania dla dzieci klas II i III szkół podstawowych, obejmującej swym zasięgiem co najmniej 60 szkół podstawowych i nie mniej niż 3500 dzieci z terenu miasta Poznania.
  2. Zlecenie zadania odbędzie się w formie powierzenia jego realizacji.
  3. Nie dopuszcza się możliwości wykazania do wykorzystania, w ramach środków własnych oferenta, wkładu rzeczowego.
  4. Dopuszcza się dokonywanie przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów określonymi w kalkulacji przewidywanych kosztów, w wielkości do 15%.
  5. Każda oferta powinna zawierać opis działania „promocja realizowanego zadania”, nawet jeśli nie będzie generowała żadnych kosztów.
  6. Wszystkie oferty muszą zawierać elementy profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych mające na celu promocję zdrowego stylu życia oraz zmniejszenie zasięgu zachowań ryzykownych.
  7. Wymaga się, by oferent wszechstronnie informował opinię publiczną o otrzymanej dotacji
    ze środków budżetu Miasta Poznania.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama