Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Stowarzyszenia i fundacje! Macie pytania prawne, formalne, księgowe? Pomożemy je rozwiązać. Piszcie: info@ngo.pl i dzwońcie: 801 646 719 lub 22 828 91 21 (g. 9.00-13.00).

Otwarty konkurs ofert na wydarzenia kulturalne 2019 - 2022

Reklama
Nabór od 02.07.2019 do 31.07.2019 17:00
BPK - Biuro Prezydenta ds. Kultury
Łączny budżet 7,555 mln PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Urząd Miejski w Gdańsku, BPK - Biuro Prezydenta ds. Kultury ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert na wydarzenia kulturalne 2019 - 2022 .

Strategicznym celem konkursu jest wspieranie najbardziej wartościowych  kulturalnych wydarzeń cyklicznych  w przestrzeni publicznej.  Na potrzeby niniejszego konkursu przyjmuje się, że wydarzeniem cyklicznym jest przedsięwzięcie, które ma stałe miejsce w kalendarium gdańskich wydarzeń kulturalnych co najmniej od 2015 roku. Zadanie powinno być zgodne  z następującymi priorytetami opisanymi w „Programie współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2019”, czyli:

  1. realizacja ogólnopolskich i międzynarodowych projektów na terenach przylegających do głównej arterii komunikacyjnej miasta lub pasa nadmorskiego służących podnoszeniu atrakcyjności oferty kulturalnej i turystycznej Gdańska;
  2. realizacja działań artystycznych i kulturalnych w przestrzeni publicznej Gdańska poprawiających jej atrakcyjność, jakość i użyteczność;
  3. realizacja projektów mających na celu zachowanie i rozwój dziedzictwa kulturowego i tożsamości gdańskiej, kaszubskiej, pomorskiej, mniejszości narodowych, mniejszości etnicznych.  

W ramach konkursu mogą być wspierane  wartościowe cykliczne wydarzenia kulturalne o zasięgu miejskim, regionalnym, krajowym i międzynarodowym. Wydarzenia te mogą zarówno nawiązywać do tradycji i tożsamości kultury Gdańska, jak i tworzyć nową wartość poszukując oryginalnych metod ekspresji.

Wydarzenia te powinny odznaczać się wysoką jakością̨, oryginalną i spójną koncepcją oraz rzetelnością̨ wykonania. Na dofinansowanie mogą liczyć zarówno wydarzenia kulturalne skoncentrowane na wybranej dziedzinie kultury i sztuki, jak i te o charakterze interdyscyplinarnym.

Istotny jest sposób komunikacji z potencjalnymi uczestnikami i dopasowanie wykorzystanych metod promocji wydarzenia (lub cyklu wydarzeń) do deklarowanego zasięgu projektu.

Ważne jest również, aby oferta wpisywała się w cele wyznaczone w Programie Operacyjnym Kultura i Czas Wolny. Konkurs na wydarzenie kulturalne w szczególności dotyczy:

  1. Zadania IV.3.1., czyli „Wsparcie i rozwój gdańskiej oferty kulturalnej i oferty spędzania czasu wolnego o ponadlokalnym i międzynarodowym potencjalne” (przede wszystkim działania IV.3.1.1., IV3.1.2., IV.3.1.4.)
  2. Zadania IV.3.2., czyli „Promocja oferty kulturalnej i turystycznej Gdańska w skali regionalnej, krajowej i międzynarodowej” (przede wszystkim działania IV.3.2.2., IV.3.2.3).

W konkursie nie będą wspierane projekty wydawnicze.

Szczególowe warunki konkursu znajdują się w załączeniu.

 

 

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama