Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Stowarzyszenia i fundacje! Macie pytania prawne, formalne, księgowe? Pomożemy je rozwiązać. Piszcie: info@ngo.pl i dzwońcie: 801 646 719 lub 22 828 91 21 (g. 9.00-13.00).

Prezentacja dorobku warszawskich środowisk twórczych poza granicami Polski

Reklama
Nabór od 25.04.2019 do 30.05.2019 16:00
Biuro Kultury
Łączny budżet 99,318 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 25 tys. PLN
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Biuro Kultury ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Prezentacja dorobku warszawskich środowisk twórczych poza granicami Polski.

Pożądane cechy projektu:

  1. Zadanie powinno zakładać udział w wydarzeniu o europejskim lub światowym zasięgu/randze (o istotnym znaczeniu dla danej dziedziny sztuki);
  2. Oferta powinna zawierać opis podmiotu zapraszającego, miejsca/miejsc
    i terminów prezentacji;
  3. Oferent powinien uzasadnić wybór miejsca prezentacji projektu artystycznego, którego dotyczy składana oferta;
  4. Wybrany przez Oferenta projekt artystyczny powinien charakteryzować się wysokim poziomem artystycznym i merytorycznym.

Wymóg:

Do oferty należy dołączyć w wersji elektronicznej w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://witkac.pl:

  1. potwierdzenie zaproszenia do udziału w zadeklarowanym wydarzeniu/zaproszenia występu w zadeklarowanym miejscu w języku polskim (w przypadku dokumentów w językach obcych muszą być one przetłumaczone na język polski, wystarczy tłumaczenie zwykłe);
  2. potwierdzenie: wcześniejszych osiągnięć, nagród, wyróżnień, recenzji lub opinii wybranego do prezentacji projektu artystycznego w języku polskim (w przypadku dokumentów w językach obcych muszą być one przetłumaczone na język polski, wystarczy tłumaczenie zwykłe).

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama