Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Mikrogranty „Łódzkie na plus” 2019

Reklama
Nabór od 02.07.2019 do 12.07.2019 16:00
Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
Łączny budżet 1 mln PLN
Do 99% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Organizacje pozarządowe, Wolontariusze
Celem zadania publicznego jest wdrożenie w regionie programu Mikrogranty „Łódzkie na plus” 2019 na wsparcie oddolnych inicjatyw obywatelskich zgłaszanych przez organizacje pozarządowe, grupy samopomocowe oraz grupy nieformalne działające na rzecz dobra wspólnego.

Zarząd Województwa Łódzkiego, 90-051 Łódź, Al. Piłsudskiego 8 ogłasza pierwszy otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego: program Mikrogranty „Łódzkie na plus” 2019 dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego.

Zadanie będzie realizowane na zasadach regrantingu (tj. zgodnie z zapisami art. 16a ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie) poprzez wybór Operatora programu Mikrogranty „Łódzkie na plus” 2019.

Celem zadania publicznego jest wdrożenie w regionie programu Mikrogranty „Łódzkie na plus” 2019 na wsparcie oddolnych inicjatyw obywatelskich zgłaszanych przez organizacje pozarządowe, grupy samopomocowe oraz grupy nieformalne działające na rzecz dobra wspólnego, zgodnie z założeniami Programu współpracy samorządu województwa łódzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019.

Oferty należy składać w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego, 90-051 Łódź, Al. Piłsudskiego 8, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 lipca 2019 roku do godz. 16:00

Reklama