Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Stowarzyszenia i fundacje! Macie pytania prawne, formalne, księgowe? Pomożemy je rozwiązać. Piszcie: info@ngo.pl i dzwońcie: 801 646 719 lub 22 828 91 21 (g. 9.00-13.00).

Mikrogranty „Łódzkie na plus” 2019

Reklama
Nabór od 02.07.2019 do 12.07.2019 16:00
Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
Łączny budżet 1 mln PLN
Do 99% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Organizacje pozarządowe, Wolontariusze
Celem zadania publicznego jest wdrożenie w regionie programu Mikrogranty „Łódzkie na plus” 2019 na wsparcie oddolnych inicjatyw obywatelskich zgłaszanych przez organizacje pozarządowe, grupy samopomocowe oraz grupy nieformalne działające na rzecz dobra wspólnego.

Zarząd Województwa Łódzkiego, 90-051 Łódź, Al. Piłsudskiego 8 ogłasza pierwszy otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego: program Mikrogranty „Łódzkie na plus” 2019 dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego.

Zadanie będzie realizowane na zasadach regrantingu (tj. zgodnie z zapisami art. 16a ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie) poprzez wybór Operatora programu Mikrogranty „Łódzkie na plus” 2019.

Celem zadania publicznego jest wdrożenie w regionie programu Mikrogranty „Łódzkie na plus” 2019 na wsparcie oddolnych inicjatyw obywatelskich zgłaszanych przez organizacje pozarządowe, grupy samopomocowe oraz grupy nieformalne działające na rzecz dobra wspólnego, zgodnie z założeniami Programu współpracy samorządu województwa łódzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019.

Oferty należy składać w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego, 90-051 Łódź, Al. Piłsudskiego 8, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 lipca 2019 roku do godz. 16:00

Reklama