Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

II edycja - Udział czołowych zespołów poznańskich w grach zespołowych w rozgrywkach ligowych w sezonie...

Reklama
II edycja - Udział czołowych zespołów poznańskich w grach zespołowych w rozgrywkach ligowych w sezonie 2019/2020
Nabór od 01.07.2019 do 22.07.2019 15:30
Wydział Sportu
Łączny budżet 930 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Miasto Poznań, Wydział Sportu ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: II edycja - Udział czołowych zespołów poznańskich w grach zespołowych w rozgrywkach ligowych w sezonie 2019/2020.
  1. Oferty na zadanie mogą składać wyłącznie kluby, które uczestniczą w rozgrywkach ligowych (dwie najwyższe klasy rozgrywkowe w danej dyscyplinie w kraju) w grach zespołowych w dyscyplinach olimpijskich, które nie brały udziału w konkursie nr 66/2019.
  2. Dotacja nie może stanowić więcej niż 70% całkowitego finansowego kosztu realizacji zadania. 
  3. W ofercie należy podać liczbę drużyn młodzieżowych klubu, który składa ofertę, lub klubu, z którym podpisana została umowa o współpracy, biorących udział w rywalizacji sportowej w poprzednim sezonie sportowym, organizowanej przez okręgowe bądź polskie związki sportowe.
  4. Nie dopuszcza się możliwości wykazania do wykorzystania, w ramach środków własnych oferenta, wkładu rzeczowego.
  5. Środki z dotacji mogą być przeznaczane na następujące koszty związane z realizacją zadania: wynagrodzenie sztabu szkoleniowego, stypendia dla zawodników/zawodniczek (z wyjątkiem przypadku opisanego w pkt 6), wynajem obiektu treningowego/meczowego, organizację wyjazdów (transport, zakwaterowanie), opiekę medyczną, obozy przygotowawcze i zgrupowania, organizację meczów domowych, opłaty licencyjne związane z udziałem w rozgrywkach, zakup niezbędnego sprzętu sportowego, promocję zadania.
  6. Zawodnicy, którzy otrzymują Stypendium Sportowe Miasta Poznania, nie mogą otrzymywać stypendiów od klubów ze środków pochodzących z dotacji przeznaczonej na realizację zadania.
  7. Dopuszcza się dokonywanie przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów określonymi w kalkulacji przewidywanych kosztów, w wielkości 15%.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama