Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Stowarzyszenia i fundacje! Macie pytania prawne, formalne, księgowe? Pomożemy je rozwiązać. Piszcie: info@ngo.pl i dzwońcie: 801 646 719 lub 22 828 91 21 (g. 9.00-13.00).

Organizacja imprez sportowych o zasięgu międzynarodowym

Reklama
Nabór od 01.07.2019 do 22.07.2019 15:30
Wydział Sportu
Łączny budżet 120 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Miasto Poznań, Wydział Sportu ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Organizacja imprez sportowych o zasięgu międzynarodowym.

1) Niniejszym zadaniem objęte są imprezy organizowane na terenie miasta Poznania.

2) Warunkiem koniecznym do realizacji zadania jest przeznaczenie 10% środków z całkowitego kosztu realizacji zadania na cele związane z jego promocją.

3) Przed zawarciem umowy podmiot, któremu przyznano dotację, ma obowiązek uzyskania akceptacji wszystkich działań promocyjnych od Wydziału Sportu Urzędu Miasta Poznania.

4) Określając w ofercie termin realizacji zadania, należy przewidzieć okres niezbędny do przygotowania, realizacji i zgromadzenia dokumentacjipotwierdzającejwydatkowanie środków finansowych (jednak nie wcześniej niż od dnia 2 września 2019 r. oraz nie później niż do dnia 31 grudnia 2019 r.)

5) Każda oferta powinna zawierać opis działania „promocja realizowanego zadania”.

6) Dotacja nie może stanowić więcej niż 80% całkowitego finansowego kosztu realizacji zadania.

7) Dopuszcza się dokonywanie przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów określonymi w kalkulacji przewidywanych kosztów, w wielkości 15%.

8) Nie dopuszcza się możliwości wykazania do wykorzystania, w ramach środków własnych oferenta, wkładu rzeczowego.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama