Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Stowarzyszenia i fundacje! Macie pytania prawne, formalne, księgowe? Pomożemy je rozwiązać. Piszcie: info@ngo.pl i dzwońcie: 801 646 719 lub 22 828 91 21 (g. 9.00-13.00).

Conservation, Protection and Use – konkurs na dofinansowanie międzynarodowych projektów badawczych

Reklama
Nabór od 28.06.2019 do 03.09.2019 14:00
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Więcej informacji na temat udziału w konkursie wnioskodawców z Polski udzielają: Aneta Budzałek Punkt kontaktowy ds. JPICH Conservation, Protection and Use Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów abudzalek@nimoz.pl tel. (22) 256 96 21 tel. kom. +48 601 999 336 Radosław Brudnicki Punkt kontaktowy ds. JPICH Conservation, Protection and Use Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów rbrudnicki@nimoz.pl tel. kom. + 48 721 121 220
Łączny budżet 6,7 mln EUR
Do 100% dofinansowania
Dotacje do 100 tys. EUR
Conservation, Protection and Use – konkurs na dofinansowanie międzynarodowych projektów badawczych w zakresie rozwoju badań nad konserwacją, ochroną i użytkowaniem, organizowany w ramach Inicjatywy Wspólnego Planowania „Dziedzictwo kulturowe a zmiana globalna” (Joint Programming Initiative Cultural Heritage and Global Change – JPICH), jest współfinansowany przez instytucje publiczne z 12 państw uczestniczących w programie, a jego łączny budżet wynosi 6,7 mln euro.

W Polsce konkurs jest realizowany z udziałem środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a rolę punktu kontaktowego pełni Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów.

Celem konkursu jest sfinansowanie ponadnarodowych, interdyscyplinarnych i innowacyjnych projektów badawczych, których przedmiot badań będzie koncentrował się na konserwacji, ochronie i użytkowaniu. Przyjęty w konkursie model finansowania zapewni wsparcie dla najbardziej wartościowych inicjatyw. Projekty badawcze nie mogą trwać dłużej niż 36 miesięcy.

W ramach konkursu wspierane będą projekty badawcze z czterech głównych obszarów:

  1. Analiza i prezentowanie zmian

(Analysing and modelling change)

  1. Zrównoważona ochrona i wzmocnienie wartości

(Sustainable protection and enhancement of values)

  1. Zarządzanie zagrożonym dziedzictwem kulturowym

(Management of cultural heritage at risk)

  1. Wielopłaszczyznowa ochrona

(Layered conservation)

W Polsce o dofinansowanie mogą się ubiegać państwowe instytucje kultury, dla których Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego jest organizatorem, samorządowe instytucje kultury, archiwa państwowe, publiczne uczelnie artystyczne i organizacje pozarządowe, które w celu realizacji projektów mogą tworzyć zespoły badawcze z publicznymi szkołami wyższymi, instytutami badawczymi oraz instytutami naukowymi i pomocniczymi jednostkami naukowymi Polskiej Akademii Nauk.

Wymogiem konkursu jest uczestnictwo w projekcie co najmniej trzech, ale nie więcej niż pięciu zespołów badawczych (tworzących międzynarodowe konsorcjum badawcze) z trzech do pięciu różnych krajów uczestniczących w programie, tj.: Białoruś, Cypr, Francja, Hiszpania, Holandia, Łotwa, Norwegia, Polska, Portugalia, Republika Czeska, Wielka Brytania, Włochy.

Termin składania wniosków konkursowych upływa 3 września 2019 roku.

Formularz wniosku oraz wytyczne międzynarodowego konkursu dostępne są na stronie https://www.jpich-conservation.eu/

Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się ze szczegółowym regulaminem konkursu dla wnioskodawców z Polski, dostępnym na stronie https://nimoz.pl/dzialalnosc/wsparcie-finansowe/jhep2/conservation-protection-and-use

Reklama