Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Stowarzyszenia i fundacje! Macie pytania prawne, formalne, księgowe? Pomożemy je rozwiązać. Piszcie: info@ngo.pl i dzwońcie: 801 646 719 lub 22 828 91 21 (g. 9.00-13.00).
Reklama
Nabór od 01.07.2019 do 23.07.2019 15:30
Wydział Kultury
Łączny budżet 100 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje od 1 do 100 tys. PLN
Gmina Lublin, Wydział Kultury ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Kultura dla wszystkich.

1. Zadanie: Kultura dla wszystkich - realizacja działań zwiększających dostępność mieszkańców Miasta do kultury.

2. Zadanie będzie polegało na przeprowadzeniu 30-tu ośmiogodzinnych szkoleń po 12-15 osób, dla osób pracujących w obszarze kultury (pracownicy / pracowniczki instytucji kultury lub/i przedstawiciele/ki organizacji pozarządowych i innych podmiotów realizujących zadania z tego zakresu zlecane przez Gminę Lublin).

3. Szkolenia odbędą się w siedzibach instytucji kultury lub/i w siedzibie Urzędu Miasta Lublin.

4. Preferowane będą oferty organizacji, w zespołach szkoleniowych których będą OzN.

5. Jedna oferta musi dotyczyć przeprowadzenia minimum 10 szkoleń.

6. Zakres tematyczny: szkolenie powinno obejmować następujące elementy:

1) Wiedza nt. modeli postrzegania niepełnosprawności (medyczny i interakcyjny), rodzaje niepełnosprawności, barier, które napotykają osoby z różnych grup – wykład.

2) Analiza swojego postrzegania tematu, wrażliwość – ćwiczenie.

3) Podstawowe zasady kontaktu z OzN (z różnych grup) - savoir vivre - wykład, ćwiczenie praktyczne.

4) Przykłady rozwiązań (m.in.: technologicznych, proceduralnych, informatycznych) zwiększających dostępność do wydarzeń kultury – prezentacja.

5) Elementy prawa (podstawowe definicje, obszary prawa zawierające szczegółowe przepisy) – wykład.

6) Idea projektowania uniwersalnego (dostępność przestrzenna, cyfrowa, komunikacyjna) - ćwiczenie praktyczne.

7) Przykłady katalogów racjonalnych usprawnień (możliwych potencjalnie do wdrożenie przez lubelskie instytucje) – prezentacja.

8) Zarys planu działania na rzecz zmniejszania barier w dostępności do instytucji i wydarzeń organizowanych w obszarze kultury - ćwiczenie praktyczne (zakotwiczenie w realiach danej instytucji).

7. Oferent powinien zapewnić równy dostęp do realizowanych wydarzeń dla mieszkańców i mieszkanek Lublina bez względu na wiek, płeć, sprawność, pochodzenie oraz inne cechy indywidualne.

8. Oferent powinien dołożyć wszelkich starań, by zapewnić dostępność do wydarzeń organizowanych w ramach projektu dla przedstawicieli różnych grup osób z niepełnosprawnościami (niepełnosprawności sensoryczne, intelektualne i/lub o ograniczonej możliwości ruchu), w tym zadbać o dostępność architektoniczną przestrzeni/pomieszczeń.

tępność architektoniczną przestrzeni/pomieszczeń.

Źródło: Gmina Lublin

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama