Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL
Reklama
Nabór od 01.07.2019 do 23.07.2019 15:30
Wydział Kultury
Łączny budżet 100 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje od 1 do 100 tys. PLN
Gmina Lublin, Wydział Kultury ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Kultura dla wszystkich.

1. Zadanie: Kultura dla wszystkich - realizacja działań zwiększających dostępność mieszkańców Miasta do kultury.

2. Zadanie będzie polegało na przeprowadzeniu 30-tu ośmiogodzinnych szkoleń po 12-15 osób, dla osób pracujących w obszarze kultury (pracownicy / pracowniczki instytucji kultury lub/i przedstawiciele/ki organizacji pozarządowych i innych podmiotów realizujących zadania z tego zakresu zlecane przez Gminę Lublin).

3. Szkolenia odbędą się w siedzibach instytucji kultury lub/i w siedzibie Urzędu Miasta Lublin.

4. Preferowane będą oferty organizacji, w zespołach szkoleniowych których będą OzN.

5. Jedna oferta musi dotyczyć przeprowadzenia minimum 10 szkoleń.

6. Zakres tematyczny: szkolenie powinno obejmować następujące elementy:

1) Wiedza nt. modeli postrzegania niepełnosprawności (medyczny i interakcyjny), rodzaje niepełnosprawności, barier, które napotykają osoby z różnych grup – wykład.

2) Analiza swojego postrzegania tematu, wrażliwość – ćwiczenie.

3) Podstawowe zasady kontaktu z OzN (z różnych grup) - savoir vivre - wykład, ćwiczenie praktyczne.

4) Przykłady rozwiązań (m.in.: technologicznych, proceduralnych, informatycznych) zwiększających dostępność do wydarzeń kultury – prezentacja.

5) Elementy prawa (podstawowe definicje, obszary prawa zawierające szczegółowe przepisy) – wykład.

6) Idea projektowania uniwersalnego (dostępność przestrzenna, cyfrowa, komunikacyjna) - ćwiczenie praktyczne.

7) Przykłady katalogów racjonalnych usprawnień (możliwych potencjalnie do wdrożenie przez lubelskie instytucje) – prezentacja.

8) Zarys planu działania na rzecz zmniejszania barier w dostępności do instytucji i wydarzeń organizowanych w obszarze kultury - ćwiczenie praktyczne (zakotwiczenie w realiach danej instytucji).

7. Oferent powinien zapewnić równy dostęp do realizowanych wydarzeń dla mieszkańców i mieszkanek Lublina bez względu na wiek, płeć, sprawność, pochodzenie oraz inne cechy indywidualne.

8. Oferent powinien dołożyć wszelkich starań, by zapewnić dostępność do wydarzeń organizowanych w ramach projektu dla przedstawicieli różnych grup osób z niepełnosprawnościami (niepełnosprawności sensoryczne, intelektualne i/lub o ograniczonej możliwości ruchu), w tym zadbać o dostępność architektoniczną przestrzeni/pomieszczeń.

tępność architektoniczną przestrzeni/pomieszczeń.

Źródło: Gmina Lublin

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama