Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

„Historia kołem się toczy”, czyli dzień otwarty zajezdni Popowice

Reklama
Nabór od 28.06.2019 do 22.07.2019 12:00
Wydział Partycypacji Społecznej
Łączny budżet 20,2 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 20,2 tys. PLN
Urząd Miejski Wrocławia, Wydział Partycypacji Społecznej ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: „HISTORIA KOŁEM SIĘ TOCZY”, CZYLI DZIEŃ OTWARTY ZAJEZDNI POPOWICE.

Zadanie polegać będzie na:

 • organizacji pikniku/festynu na terenie byłej zajezdni tramwajowej nr V przy ul. Legnickiej 65 we Wrocławiu  w dniu 07.09.2019 (trwającego minimum 6 godzin);
 • promocji zabytkowych pojazdów transportu zbiorowego.

 

Adresatem zadania są: zarówno mieszkańcy miasta, jak i turyści odwiedzający Wrocław.

Oferent zobowiązany jest do:

 1. organizacji otwartego pikniku/festynu promującego zabytkowe pojazdy transportu zbiorowego należące do Gminy Wrocław oraz inne zapewnione przez Oferenta;
 2. zapewnienia darmowego przewozu uczestnikom z co najmniej dwóch wrocławskich osiedli na teren zajezdni i z powrotem;
 3. zapewnienia darmowego przewozu uczestnikom pikniku/festynu z terenu zajezdni do Centrum Historii Zajezdnia przy ul. Grabiszyńskiej 184 we Wrocławiu;
 4. umożliwienia zwiedzania zajezdni pod opieką przewodnika;
 5. zorganizowania wykładów dotyczących historii wrocławskiej komunikacji tramwajowej;
 6. zapewnienia bezpłatnych atrakcji urozmaicających piknik/festyn takich jak np.:
 • organizacji bloku animacyjnego dla dzieci w różnych grupach wiekowych;
 • organizacji strefy zabaw dla dzieci (np. dmuchane place zabaw);
 • przeprowadzenie szkoleń z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej;
 • mobilny serwis rowerowy:
 1. zapewnienia strefy gastronomicznej - foodtrucki;
 2. zapewnienia sanitariatów (min. 2 toalety i 1 umywalka);
 3. zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom w tym zabezpieczenia kanałów rewizyjnych oraz miejsc niebezpiecznych;
 4. ubezpieczenie realizatorów w zakresie odpowiedzialności cywilnej oraz w zakresie niezbędnym do bezpiecznej realizacji zadania publicznego;
 5. promocji zadania publicznego na stronie internetowej oferenta oraz w prowadzonych mediach społecznościowych, np. facebook, instagram, twitter;
 6. opracowania materiałów promocyjno – informacyjnych m.in. ogólnodostępnego regulaminu i programu wydarzenia, ulotek promocyjnych, tabliczek informacyjnych. Regulamin powinien zawierać informację o zagrożeniach i ryzyku związanym z przebywaniem i przemieszczaniem się po terenie zajezdni.
Źródło: Urząd Miejski Wrocławia

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama