Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Stowarzyszenia i fundacje! Macie pytania prawne, formalne, księgowe? Pomożemy je rozwiązać. Piszcie: info@ngo.pl i dzwońcie: 801 646 719 lub 22 828 91 21 (g. 9.00-13.00).

„Prowadzenie Klubu dla Rodzin z małymi dziećmi w wieku 0-3 lat”

Reklama
Nabór od 27.06.2019 do 18.07.2019 15:30
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Łączny budżet 62,5 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Urząd Miejski w Białymstoku, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: „Prowadzenie Klubu dla Rodzin z małymi dziećmi w wieku 0-3 lat”.

Adresaci zadania: rodziny przeżywające trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych

Miejsce realizacji zadania: Miasto Białystok

Wysokość planowanych środków publicznych przeznaczonych na wsparcie realizacji zadania w okresie od dnia 01 sierpnia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. wynosi 62 500 zł  (słownie: sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset złotych).

Szczegółowe warunki konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2019 r. określa Załącznik do Zarządzenia Nr 25/2019 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku z dnia 27 czerwca 2019 r.

 

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama