Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Stowarzyszenia i fundacje! Macie pytania prawne, formalne, księgowe? Pomożemy je rozwiązać. Piszcie: info@ngo.pl i dzwońcie: 801 646 719 lub 22 828 91 21 (g. 9.00-13.00).
Reklama
Nabór od 27.06.2019 do 14.08.2019 16:00
Fundacja Edukacji Międzynarodowej
Biuro Fundacji Edukacji Międzynarodowej, tel. 71 782 26 27, e-mail: biuro@fem.org.pl.
Łączny budżet nieznany
Do 100% dofinansowania
Dotacje do 5 tys. PLN
Młodzież
Ambitni tegoroczni maturzyści z mniejszych miejscowości Dolnego Śląska mogą ubiegać się o rekomendację Fundacji Edukacji Międzynarodowej z Wrocławia, by dzięki niej uzyskać Stypendia Pomostowe na I rok studiów. Nabór wniosków o rekomendację trwa do 26 lipca 2019.

FEM, jako dolnośląski partner Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości (FEP) z Łodzi, wspiera młodzież z małych miejscowości naszego regionu w przetrwaniu pierwszego roku studiów. Z rekomendacją FEM maturzyści mogą wystąpić z wnioskiem o Stypendia Pomostowe. Kandydaci poddawani są weryfikacji przez ogólnopolskiego organizatora, czyli FEP. Zwykle wszyscy rekomendowani przez FEM otrzymują stypendia.

Warunkiem otrzymania stypendium jest duża ilość punktów uzyskanych na egzaminie maturalnym, przyjęcie na studia wyższe na państwową uczelnię, nadającą tytuł magistra oraz pochodzenie z miejscowości poniżej 20 tysięcy mieszkańców. Dodatkowym kryterium stanowi dochód na członka rodziny. W razie kandydatów z tą samą ilością punktów stypendium przyznawane jest osobie o niższych dochodach na członka rodziny i podejmującej studia na uczelni na terenie Dolnego Śląska.

Informacje, regulamin oraz wniosek można znaleźć na stronie: http://www.fem.org.pl/stypendia-pomostowe. Nabór wniosków w FEM trwa do 26 lipca 2019.

Kandydaci, którzy uzyskają rekomendację FEM będą uprawnieni do złożenia aplikacji on-line u ogólnopolskiego organizatora FEP do 14 sierpnia 2019 do godziny 16 na stronie: http://www.stypendia-pomostowe.pl/

W roku akademickim 2019/2020 każde stypendium pomostowe to 5000 zł rocznie (500 zł miesięcznie wypłacanych przez 10 miesięcy roku akademickiego 2019/2020). Fundacja Edukacji Międzynarodowej finansuje 25% wartości każdego stypendium, dzięki dotacji ze środków Samorządu Województwa Dolnośląskiego w ramach programu "zDolny Śląsk". 75% stypendiów pomostowych finansowane jest natomiast przez Fundację Edukacyjną Przedsiębiorczości ze środków zgromadzonych od jej sponsorów, w tym: Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, Narodowego Banku Polskiego, Fundacji PZU, Fundacji BRE Banku, Fundacji BGK im. Jana Kantego Steczkowskiego i Fundacji Wspomagania Wsi.

Informacji prasie udziela biuro Fundacji Edukacji Międzynarodowej, tel. 71 782 26 27, e-mail: biuro@fem.org.pl.

Źródło: Fundacja Edukacji Międzynarodowej
Reklama